Felhasználási feltételek


ÁSZF ÉS ADATVÉDELEM

Az alábbi Utalvány-Kedvezményklub Használati Szabályzata meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit különösképpen az e Honlapon vásárolt minden Utalványra vonatkozólag. A Felhasználónak gondosan el kell olvasnia ezeket a szabályzatokat. Ha bármilyen kérdése van a szabályzatokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

 1. Fogalmak
  Az alábbi Utalvány-Kedvezményklub Használatának Szabályzatában különböző fogalmakat használunk. Onnan ismerhetik fel őket, hogy nagy betűvel kezdődnek. Az alábbi Szabályzatban használt szakszavak jelentése a következő:
  1. Fiók – a Felület virtuális formája, amelynek célja a Felhasználó Utalványszámlájának aznosítása, követése és működtetése;
  2. Rendszergazda – annak a Honlapnak a tulajdonosa és rendszergazdája, amelyen keresztül a Felhasználók Vásárlást hajtanak végre; a Honlap megfelelő működéséért felelős személy; a Felhasználók személyes adatainak adminisztrátora az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően.
  3. Reklám – minden típusú promóciós vagy reklámanyag, amelyek közzétételre kerülnek a Honlapon.
  4. Szolgáltató – harmadik személy, amely olyan Kedvezményes Termékeket ajánl, amelyeket Utalvány felhasználásával lehet beszerezni a Szabályzatnak és a Kedvezményfeltételeknek megfelelően;
  5. Tartalom – azok az információk és anyagok, amelyeket a Rendszergazda és/vagy a Felhasználó közzétehet a Honlap segítségével vagy onnan letölthet;
  6. Aloldal – magában foglalja a mobilos applikációkat, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, közösségi oldalakat és minden más egyéni weboldalt, amely az üzleti partnereké, eladóké vagy az adott területre jellemző egyéb oldal, amely linkeket vagy egyéb hivatkozásokat tartalmaz az alábbi Szabályzatot vagy a Honlapot érintően;
  7. Megrendelés – az Utalvány megvásárlására adott ajánlat, amelyet az Eladó ad a Felhasználón keresztül;
  8. Pénzügyintéző – az Utalványért való fizetést olyan harmadik fél is végrehajthatja, amely adatfeldolgozási, pénzügyi, behajtási-számlázási, fiókegyeztetési és jelentési szolgáltatásokat nyújt;
  9. Felület – olyan szoftver, amelyet a Fiók kezelésére alkalmazunk, így az Utalványok Kedvezményes Termékekre való cseréjét is;
  10. Adatvédelmi Irányelvek – olyan szabályok összessége, amelyek a személyes adatok feldolgozását és a privát védelem biztosítását írják le a Honlap Felhasználóira vonatkozólag. Ezt a dokumentumot a Honlapon az „Adatvédelmi irányelvek” fül alatt találhatjuk meg;
  11. Vásárlás – a Honlapon történő Utalványvásárlás, amely azután válik érvényessé, hogy a Felhasználó, aki elfogadja az alábbi Szabályzatot és az Utalványajándék átvételi szabályzatát, Rendelését leadja és az Eladó megerősíti az Utalványvásárlás szerződésének létrehozását. A Honlap nem felhasználható semmilyen fizikai termék és/vagy szolgáltatás vagy semmi más megvásárlására, ami a Honlapon található, ezeket az ajánlatokat nem lehet eladási ajánlatnak tekinteni.
  12. Pénzvisszatérítés – a megvásárolt Utalvány árának visszatérítése;
  13. Regisztráció – a Felületen való Fióklétrehozás, amely azután jön létre, hogy a Felhasználó Megvásárolja az első Utalványt;
  14. Eladó – alany, amely egyben a Rendszergazda is, akitől beszerezhetőek az Utalványok a Szabályzat feltételei mellett;
  15. Az Utalvány-Kedvezményklub Használatának Szabályzata, vagy Szabályzat – az alábbi Szabályzat teljes egészében;
  16. Felhasználó – bármely természetes személy, akinek hozzáférése van, vagy használja a Honlapot, beleértve mindenkit, aki Vásárlást hajtott végre;
  17. Utalvány – elektromos formátumú eszköz, amelyet az Eladó ad el, és amelyre a Szabályzat és a Kedvezményfeltételek foglalásai vannak érvényben. Jogot ad a Felhasználónak arra, hogy különböző Szolgáltatók által ajánlott Kedvezményes Termékekre cseréljék ki azokat. Az elektronikus Utalvány lehet fizikai, dokumentum formátumú is;
  18. Utalványegyenleg – az Eladótól vett felhasználatlan Utalványok összege, amelyek egy adott Felhasználóra lettek átírva és annak Fiókjában közölve;
  19. Kedvezményfeltételek – egyes Utalványokra egyéb feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a Reklám, a Honlap vagy egy fizikailag nyomtatott Utalvány szab meg;
  20. Utalványajándék – olyan ingyenes szolgáltatások és/vagy áruk, amelyek bármely Utalványhoz hozzáadásra kerülhetnek függetlenül az Utalvány értékétől. Az Utalványajándéknak nincs semmilyen kereskedelmi értéke és nem lehet külön megvenni. A Honlapon közzétett információk semmilyen esetben sem szolgálnak Utalványajándék megvásárlásának ajánlataként; a megadott információk nem szolgálnak ajánlatként a jelenlegi jogi előírások szerint;
  21. Kedvezményes Termékek – egy adott Szolgáltató által ajánlott szolgáltatások, amelyek a Felületen kerülnek leírásra, és amelyeket Utalványra való cserével lehet beszerezni a Kedvezményfeltételek alapján;
  22. Az Utalvány Értéke – a Felhasználó által az Utalványra kifizetett és a Fiókjában gyűjtött összeg;
  23. Honlap –az alábbi oldal, amely Megrendelés leadását teszi lehetővé, és minden aloldala;
  24. Honlap Rendszergazda – A Honlap megfelelő működéséért felelős személy
 2. A Honlap és a Felület Használatának Általános Feltételei
  1. Az Utalvány Vásárlását csak egyéni Felhasználók vihetik véghez.
  2. A Felhasználóknak kötelességük betartani az alábbi Szabályzatot és az Adatvédelmi Irányelveket, valamint kötelességük a Honlapot az érvényben lévő törvényeknek és a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően használni.
  3. Az ezen Honlapon található minden kereskedelmi információ, árlista és a Reklámok arra szolgálnak, hogy a Felhasználót ajánlattételre és a Vásárlásra történő szerződés megkötésére ösztönözzék. A Honlapon feltüntetett információk, nevüktől függetlenül, nem kezelhetők ajánlatként az érvényben lévő jogszabályok értelmében.
  4. A Megrendelést leadó Felhasználó 18. életévét betöltött, az adott ország törvényei szerint teljes jogképességgel rendelkező vagy jogi képviselője által engedélyt kapott személy lehet.
  5. Minden Utalványrendelés, amelyet a Felhasználó ad le, csak akkor számít ajánlatnak, ha az Eladó megerősíti a Megrendelést a Szabályzat alapján. Az Eladó fenntartja magának a jogot az ajánlat visszavonására és/vagy Megrendelés elfogadásának megtagadására úgy, hogy azt nem is kell megindokolnia. Ezenfelül, még akkor is, ha az Eladó eleinte felvette a Felhasználó ajánlatát, bármikor visszavonhatja a tranzakciót, ha megalapozott gyanúja lép fel arra vonatkozólag, hogy a Felhasználó csalást hajt végre az Eladóval, a Szolgáltató vagy egy harmadik személlyel szemben, aki az eladó társa.
  6. Az Eladó fenntartja magának a jogot a Rendelés érvénytelenítésére abban az esetben, amennyiben a Felhasználó viselkedése csalásra utal, vagy ténylegesen az is. A Honlap nem használható viszonteladásra, az Eladó fenntartja magának a jogot olyan Rendelések törlésére, amelyekről úgy véli, hogy viszonteladás gyanúja lépett fel.
  7. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Utalványok eladásának szüneteltetésére bármikor vagy a Szabályzat feltételeinek megváltozásáig.
  8. A Vásárlások kizárólag saját felhasználási céllal mennek végbe. Az Utalványok névre szólnak, az Utalványokkal való kereskedelem harmadik fél számára akár ajándékként is, tilos.
  9. A Felhasználónak nincs joga az Utalvány lemásolására bármilyen módon vagy engedélyezni ezt egy harmadik fél számára.
  10. A Felhasználó elfogadja, hogy nem ad meg hamis adatokat, például hamis nevet, címet és/vagy szerződési és fizetési adatokat, és nem vesz részt semmilyen törvényellenes cselekvésben a Vásárlással, vagy az Utalvány felhasználásával kapcsolatban és nem ad engedélyt más személynek ilyen tevékenység végzésére. Az Eladót nem terheli felelősség, amennyiben az adatok helytelenül kerültek megadásra, vagy a Utalványt más használja fel, mint az, akinek azt szánták.
  11. A Felhasználónak kötelessége adatváltozás esetén frissíteni azokat. Az Eladó nem vállal felelősséget olyan történésért, amely ennek elhalasztása miatt jön létre.
  12. A 2. bekezdés 2.10-es pontjában és a 2. bekezdés 2.11-es pontjában leírt helyzetekben a Felhasználó Fiókhoz való hozzáférését a Felület Rendszergazdája blokkolhatja.
  13. Minden ár az Eladó regisztrált székhelyének országa szerinti valutában és adók beleszámításával van megadva. Amennyiben a Felhasználó országában ilyen kötelességteljesítési igény merülne fel, akkor a Felhasználó a felelős a további adók elintézéséért, a levonásokért, a nyilatkozatért és további adók fizetéséért az illetékes hatóságok felé.
  14. Az Utalványokra vonatkozó aktuális árinformációk attól a naptól számítva érvényesek, amikor a Honlapon az megjelenik, a Kedvezményes Termékek árinformációi pedig attól a naptól fogva, hogy megjelennek a Felületen; Ezek bruttó árak, beleértve az ÁFA-t, a forgalmi adót vagy a Felhasználót terhelő egyéb adókat, valamint a számlák esetében a szállítási költségeket.
  15. Az első Utalvány megvásárlásával a Felületen létrejön a Felhasználó egyéni Fiókja, amelyhez a hozzáférést azután kapja meg a Felhasználó, hogy a Megrendelés létrejött és az ki lett küldve az e-mail címére.
  16. Egy Felhasználó csak egy Fiókkal rendelkezhet.
  17. A Felhasználó Fiókjának Regisztrációjához a következő adatok feltétlenül szükségesek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és hozzáférési jelszó, amelyet a Felhasználónak kötelessége titokban tartani.
  18. A Felhasználók személyes adataikat teljesen önkéntesen adják meg, azok kizárólag az Adatvédelmi Irányelvek értelmében kerülnek felhasználásra.
  19. Az alábbi Szabályzat a Vásárlásokra és az Utalványok Kedvezményes Termékre való cseréjére érvényes. Külön Kedvezményfeltételek további, részletekbe menő feltételeket szabhatnak meg az Utalványok Kedvezményes Termékekre való cseréjét illetően, az erről szóló információ a Felületen vagy a kézzel fogható, nyomtatott Utalványon található.
  20. Minden Utalvány többfunkciós, és az alábbi Szabályzatnak, valamint a Kedvezményfeltételeknek megfelelnek. Ez azt jelenti, hogy bármely Utalványt kicserélhetünk különböző Szolgáltatók által ajánlott különböző Kedvezményes Termékekre.
  21. Amennyiben más elhatározás nem születik, az Eladó változásokat vezethet be az Utalványokon. Főleg, korlátozások nélkül, azon Szolgáltatók személye és száma, akiknek el kell fogadniuk az Utalványokat a Kedvezményes Termékek fizetési eszközeként, változhat, ezt a Felhasználó egyértelműen megerősíti és elfogadja.
  22. Az Utalványok vásárlási lehetőségének hiánya és a Kedvezményes Termékek bevezetése az egyes országok területén lakóhellyel rendelkező személyek által fizetendő Utalvány cseréje miatt az ezen országok területéről vagy a területükön lévő kézbesítési címmel elhelyezett megrendelések nem valósulnak meg: Afganisztán, Banglades, a Kongói Demokratikus Köztársaság, az Egyenlítői Guinea Köztársaság, Guyana, Hongkong, Irak, Kuvait, Laosz, Mauritánia, Moldova, Niger, Észak-Korea, Sierra Leone, Szingapúr, Szíria, Nyugat-Szahara, Jemen, Zimbabwe.
  23. Ahhoz, hogy az Utalványt Kedvezményes Termékre cserélje a Felhasználó, a Felhasználó könnyen ki tudja nyomtatni az Utalványokat, valamint a korábbi Vásárlások és beállítások módosításának átnézése érdekében a Felhasználó által első megvásárolt Utalvány után a Felhasználó automatikusan Regisztrálásra kerül azzal a feltétellel, hogy bármikor vissza lehet utasítva egy új, vagy meglévő Fiók Regisztrációja.
  24. Amennyiben a Felhasználó törli Fiókját, vagy az törlődik a 2. bekezdés 2.23. pontja alapján és a Felhasználói Fiókban vannak Utalványok, akkor a Felhasználó továbbra is felhasználhatja azokat azzal a feltétellel, hogy a Felhasználót személyes adatok megadására és az Utalvány kifizetését igazoló dokumentum bemutatására kérhetik.
  25. A Rendelés leadásakor vagy a Regisztrációkor megadott adatokat a Rendszergazda/ Pénzügyintéző/ a Felület rendszergazdája feldolgozza, annak érdekében, hogy a Megrendelés létrejöhessen, ebbe beleértve az online és az offline elszámolást, valamint a vevőszolgálati tevékenységeket a Adatvédelmi Irányelveknek értelmében ahhoz, hogy a Kedvezményes Termékekre való behelyettesítés feltétlenül létrejöhessen az Utalványok alapján.
  26. Minden, a Felületen bemutatott Kedvezményes Termék és egyéb nevek és logók a Felületen vagy/és az Oldalon kizárólag azonosítási célt szolgálnak, nem számítanak védjegynek.
  27. A Honlap, beleértve a Rendszergazda/ a Honlap Rendszergazdájának/ az Eladó és a Felület tartalma teljes szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi védelem alatt áll, az nem használható fel másra, mint az alábbi Szabályzatban meghatározott célokra - főleg nem lehet lemásolni egészben és részben sem.
 3. Utalványmegrendelés
  1. A Megrendelések 0-24 órában a hét mind a hét napján, egész évben felvételre kerülnek. A Megrendelést le lehet adni interneten keresztül a világ bármely pontjáról a 2. bekezdés 2.22 pontja alapján, azonban egyes országokban csak részleges előfizetés lehetséges a Honlapon feltüntetett fizetési rendszeren keresztül.
  2. Amennyiben a Felhasználó nem fejezte be a Megrendelés folyamatát, akkor az Eladó ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval az általa, a Megrendelési folyamat során megadott adatok segítségével, vagyis e-mailben vagy telefonon a Megrendelés átvételének megerősítése érdekében, amibe a Felhasználó beleegyezik. Ebben a pillanatban megy végbe a Megrendelés, amely az alábbi Szabályzatban leírtaknak megfelel. A Vásárlás addig nincs befejezve, amíg a Felhasználó nem kap megerősítő e-mailt ajánlatának visszaigazolásáról.
  3. Vásárlás esetén az Utalvány feltölti a Felhasználó Utalványegyenlegét. Az Utalványajándék kiszállításra kerülhet e-mailben, kiszállítóval vagy postai úton. A Fizetést különböző Pénzügyintézők, postai szolgáltatók vagy kiszállító szolgálatok vehetik fel és dolgozhatják fel (a fizetés módjának kiválasztásától függően), ez attól is függ, hogy utánvétes fizetést választunk-e.
  4. Amennyiben a Felhasználó előre szeretne fizetni, akkor ez az Utalványon jóváírásra kerül, az Utalványajándék (márha ez releváns) pedig akkor kerül kiszállításra, amikor a Vásárlás teljes ára és más költségek is kifizetésre kerülnek (pl. a kiszállítás díja, biztosítás) és a Megrendelés végbement.
  5. Abban az esetben, ha a Vásárlás nem történik meg, de az adott Megrendeléshez előrefizetés történt, akkor az összeg visszakerül a Felhasználóhoz.
  6. A Megrendelés kivitelezése közben a Felhasználó jelöli ki az Utalvány és/vagy az Utalványajándék kiszállításának módját. Lehet ez kiszállító által vagy postai úton. A kiszállítás választott módjától függetlenül a Felhasználó kijelöli a fizetés módját. Legtöbb esetben kérhető előre fizetés (pl. banki átutalás) vagy utánvétes fizetés.
  7. Amennyiben egyértelműen az nem kerül meghatározásra a Honlapon és a Kedvezményfeltételekben, akkor az adott Utalvány Megvásárlásának nincs limitje az adott háztartást vagy Felhasználót illetően. A Felhasználói Egyenleg minimális és maximális összege sincs meghatározva. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy felmondhasson az Utalványok további értékesítésével vagy a Szabályzatot megváltoztassa bármely pillanatban.
  8. Amikor a Felhasználó több, mint egy Utalványt vesz, akkor az Utalványok értéke a Felhasználó Egyenlegén gyűlnek össze. Az Utalványok akkor adódhatnak össze, amennyiben ugyanannak a Felhasználónak a tulajdonát képezik.
  9. Az Utalvánnyal nem vehető következő Utalvány.
 4. Szerződéstől való elállás és a reklamáció menete
  1. A Felhasználónak joga van az Utalványvásárlási szerződés felbontására indoklás nélkül a Rendelés érvénybe lépésétől számított 14 napon belül. Amennyiben kézzel fogható Utalvány kerül kiszállításra, akkor ez az időpont az Utalvány átadásától számít.
  2. A Felhasználó eláll a létrehozott Utalványvásárlási Szerződéstől az Eladóhoz benyújtott visszavonásról szóló nyilatkozatával, a Felhasználó írásbeli nyilatkozatot nyújthat be a Szabályzatokhoz csatolt kitöltési űrlap felhasználásával. A visszavonási nyilatkozatot postai úton kell elküldeni az Eladó által megjelölt címre, amelyet az Utalvánnyal együtt kap. Az a leghatékonyabb, ha a Felhasználó a nyilatkozatot a visszaküldési logisztikai központnak küldi meg vagy egy másik ügyfélszolgálatra, ahol az eladó által megjelölt ügyfélszolgálati központ van. A 4. bekezdés 1. pontjában említett határidő betartásának érdekében a nyilatkozatot az Utalványvásárlási szerződés lejárta előtt kell elküldeni.
  3. Szerződésfelmondás esetén a felek mindent visszaadnak egymásnak, amit egymástól kaptak a szerződés értelmében, főleg beleértve azt, hogy a Felhasználó visszaküldje az összes Utalványajándékot az Eladónak.
  4. A Felhasználó visszaküldi az Utalványt és/vagy az Utalványajándékot a Szabályzat 4. bekezdés 4.2-es pontjában meghatározott nyilatkozattal, annak érvénybe lépésétől számított 14 napon belül. Az Utalvány és/vagy Utalványajándék árának visszatérítését az Eladó felé, a Felhasználó viseli.
  5. Az Eladó 14 nappal azután, hogy megkapja a fenti 4. bekezdés 4.2-es pont szerint előírt nyilatkozatot a szerződésfelmondásról, Visszatéríti a Pénzt. Azonban az Eladó addig nem küldi vissza, amíg nem kapja vissza az Utalványt és az Utalványajándékot a Felhasználótól.
  6. Nem lehetséges azon Utalványvásárlási szerződés felmondása, amely már felhasznált Utalványra vonatkozik.
  7. A Felhasználónak lehetősége van az Utalványajándék átvételétől számított 14 napon belül jelenteni az Utalványajándék azon hibáját az Eladó felé, amely fennállt az átvétel időpontjában, vagy már megvolt abban a pillanatban, amikor átvette az Utalványajándék Megkapásának Szabályzatának megfelelően.
  8. A hitel- /betéti kártya által előzetesen fizetett megbízásokra való hivatkozással, amennyiben a Felhasználó bankjára visszautasítási kérelmet nyújt be a hitel- /betéti kártyával kapcsolatban, a levél/nyilatkozat feldolgozása felfüggesztésre kerül, és az Eladó nem dönt az ügy megoldásáig. A pozitív levél/nyilatkozat ellenére a Felhasználó nem kap pénzt vissza a törölt Utalványajándékhoz, ha a kártya visszaterhelése hatékony volt.
  9. Az Utalványok nem visszatéríthetőek sem készpénz, sem más formában.
  10. Ha az Utalvány felhasználása esetén a Felhasználónak fenntartásai vannak a Kedvezményes Termékekkel kapcsolatban, akkor minden erre vonatkozó igényt közvetlenül a Szolgáltatónak kell küldenie. Ez azzal a ténnyel jár, hogy a Rendszergazda/Eladó csak az Utalványok értékesítésével és a Honlap szolgáltatásaival foglalkozik, és a Szolgáltató a felelős a Kedvezményes Termékekért, nem pedig a Rendszergazda/Eladó. Azonban a Felhasználó és a Szolgáltató közötti nézeteltérés esetén a Rendszergazda / Eladó a Felhasználó kérésére segítséget nyújthat a vita megoldásában.
  11. Az Eladónak/Rendszergazdának jogában áll az adott Utalvány kiadását vagy elfogadását bármikor befejezni az Utalvány kiadásából vagy feldolgozásából fakadó hibák miatt esetleg nem megfelelő módon, vagy az Eladó/Rendszergazda állítása szerint, hogy a Felhasználó kérte az Utalványt, vagy nem az arra kijelölt célra használta fel az Utalványt, esetleg megszegi az alábbi Szabályzatot, amiatt, hogy az Utalvány hamisítva lett, vagy meg lett változtatva.
  12. A Felhasználó panaszt nyújthat be a Honlap Rendszergazdájának a Honlap működésével kapcsolatban. Az Utalvány értékesítési szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése esetén a Felhasználó panaszt nyújthat be az Eladóhoz. A panaszokat a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kell jelenteni.
  13. A reklamáció 14 napon belül kerül elbírálásra a reklamációs irat átvételétől számítva. A Felhasználó rákérdezhet a reklamáció státuszára a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
  14. A Honlap működésével kapcsolatos reklamációnak tartalmaznia kell a Felhasználó hitelesítését lehetővé tevő adatokat, különösen a következőket: keresztnév, vezetéknév, kapcsolattartási adatok, a mobilkészülék neve és modellje, az eszközre telepített operációs rendszer verziója, valamint a panasz részletes leírása és oka feltüntetésével (pl. a Honlap működése, Regisztrációs folyamat, elszámolás).
  15. A reklamáció elbírálásával kapcsolatos információ e-mailben kerül elküldésre a kapcsolatfelvételi űrlapon leadott címre. Amennyiben a Felhasználót nem lehet azonosítani, akkor a reklamáció nem kerül elbírálásra.
 5. Az Utalványok átvétele
  1. Az Utalványok a Felhasználó belátása szerint a következő módon juthatnak el a Felhasználóhoz: posta, kiszállító vagy e-mail (automatikusan arra az e-mail címre, amely meg lett adva a Megrendeléskor vagy a honlapon a Megrendelés megerősítésével volt látható).
  2. Az, ha az Utalvány nem kerül fizikailag kiszállításra vagy nem kerül megerősítésre elektronikus úton, az nem érvényteleníti az Utalványt, sem pedig az Utalvány egyenlegére nincs hatással. Nincs jelentősége, ha nincs Utalvány vagy sérült, mivel az Utalvány értéke fel van jegyezve a Felhasználó egyéni, személyes adataihoz, pl. a Rendelés azonosítószámához, a Felhasználó telefonszámához, e-mail címéhez.
  3. Az Utalvány értéke csak akkor tér át a Felhasználóra, amikor az Eladó az Utalvány teljes befizetését megkapja a Felhasználótól.
  4. Fizetés hiánya esetén (pl. a csekk nem érvényes, vissza lett vonva a hitelkártya vagy határidőn túli fizetés), akkor minden Utalvány, amely el lett küldve, elveszti érvényét és nem lehet őket felhasználni.
  5. Amennyiben a postán elküldött Utalvány elveszik, ellopják vagy megsemmisül mielőtt még felhasználásra kerülne, akkor az Eladó nem adhatja ki újra az Utalványt fizikai formában, de az Utalvány értéke a Felhasználó Fiókjában marad.
  6. Minden Utalvány egyedi Utalványazonosítóval van ellátva, amely a Megrendelés azonosítószámával is megegyezik. Az Utalvány értéke a Fiók Utalványegyenlegére kerül feltöltésre.
  7. A Honlapon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások Megvásárlása nem lehetséges. A Termékeket és/vagy szolgáltatásokat ingyenes Utalványajándékként kaphatjuk meg az Utalvány Vásárlása fejében. Minden alkalommal, amikor a Felhasználó fizet az Utalvány Megvásárlásáért és árut vagy/és szolgáltatást kap, akkor a befizetett összeg mindig az Utalvány díjára megy, és az áruk és/vagy szolgáltatások Utalványajándék-csomagokként kerülnek kiszállításra mint ingyenes ajándékok.
 6. Az Utalvány felhasználása
  1. Amennyiben az adott utalványon másként nem került feltüntetésre, akkor az Utalványokat csak egyéni Felasználók vehetik igénybe.
  2. Amennyiben az Utalványfeltételek másként nem rendelkeznek, az Utalvány nem összekapcsolható más akciókkal és kedvezményekkel.
  3. Amennyiben az nincs egyértelműen meghatározva, az Utalvány a Felhasználó számára nem teszi lehetővé a Kedvezményes Termékre való cserét az általa megadott időben. Ajánlott, hogy a Felhasználó minél előbb vegye fel a kapcsolatot az adott Szolgáltató ügyfélszolgálatával, így a Felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy meghatározza a Kedvezményes Termék kiszállításának időpontját. Az Eladó nem garantálhatja egyes Kedvezményes Termékek kiszállítását.
  4. Az Utalványok el vannak látva dátummal és érvényességi idővel. Abban az esetben, ha az Utalvány nem kerül felhasználásra a jelzett időn belül, akkor a Felhasználót nem illeti meg Visszatérítés, sem pedig csere. Amennyiben a Felhasználó nem tudja végrehajtani az Utalvány felhasználását a Szolgáltatónál, rajta kívül eső okokból, akkor a Felhasználó jogosult arra, hogy az Utalványt hosszabb érvényességi dátumú Utalványra cseréljék. Ahhoz, hogy a Felhasználó hosszabb érvényességi idejű Utalványt kapjon, egyértelműen bizonyítania kell az Eladó felé, hogy az Utalvány fel nem használása nem az ő hibájából történt. A Visszafizetésről való döntés kizárólag az Eladó belátásán múlik. Amennyiben az érvényességi idő nincs megadva, akkor az Utalvány a Vásárlástól számított 1 évig használható fel.
  5. Az Utalványok felhasználásával megszerzett Kedvezményes Termékek, vagy a Felhasználói Utalványegyenlegen felhalmozott pénzeszközök készpénz formájában nem téríthetők meg. A Felhasználó nem jogosult semmilyen kamatra a Felhasználói Utalványegyenlegen felhalmozott összegre.
  6. Minden összeg, amelyet a Felhasználó befizet, teljes értékben a Felhasználó Fiókjában megjelenik.
  7. A Felhasználó az Utalványegyenleg ellenőrzése céljából felveheti a kapcsolatot a Felület Rengdszergazdájának Ügyfélszolgálatával vagy bejelentkezhet a Fiókjába.
  8. Egy Utalványt egyszer lehet felhasználni.
  9. Az Utalványokat különböző Szolgáltatók különböző Kedvezményes Termékeikre lehet beváltani. Az aktuális Szolgáltatók a Felületen kerülnek bemutatásra, ez a rész időről időre változásokon mehet át. Az Eladó nem tesz ígéretet, nem ad óvadékot, nem ad garanciát és nem is nyilatkozik a Szolgáltatók által ajánlott Kedvezményes Termékekkel kapcsolatban.
  10. Az Utalványokat olyan Kedvezményes Termékekre lehet kicserélni, amelyeknek értéke magasabb, mint az Utalvány értéke abban az esetben, ha a Felhasználó a különbséget megfizeti. Az Utalványokat alacsonyabb értékű Kedvezményes Termékekre a Felhasználó saját belátása szerint cserélheti le. Amennyiben a Felhasználó nem használja fel az Utalvány teljes értékét, akkor a különbség a Felhasználó Fiókegyenlegén marad.
  11. Az Utalványok kicserélhetőek Kedvezményes Termékekre bármely pénznemben, nem csak abban a pénznemben, amelyben az Utalványt megvásárolták. Azonban minden ilyen tranzakcióra a valutaátváltás díja vonatkozik. Az ilyen jellegű költségekről és díjakról (ha vannak ilyenek) információt kapnak a Felhasználók, még levonásuk előtt. Az Utalvány Értékének az árfolyamváltozás miatt bekövetkezett változása esetén az Utalvány értékét az Utalvány használatának időpontjában számított árfolyamon számolják el, ezt az Utalvány részleges felhasználása esetén is meg kell határozni.
  12. Az Utalványok abban a pillanatban kerülnek ellenőrzésre, amikor a Kedvezményes Termékre való csere megtörténik.
  13. Az Eladó további díjat, költségeket számolhat fel a Vásárlást illetően, valamint a Felület rendszergazdája további díjat, költségeket számolhat fel a Szolgáltató nevében az Utalvány Kedvezményes Termékre való cseréje során. Minden ilyen díjról és költségről szóló információról (ha van ilyen) a Felhasználó előre értesítésre kerül.
 7. Felelősség
  1. Az Eladó a Kedvezményes Termék megvásárlási szerződésének nem szerződő fele, kizárólag Utalványokat ad el, ezért nem vállal felelősséget az Utalványok felhasználásával kiváltott Kedvezményes Termékek jogainak egyezőségéért, biztonságáért és minőségéért, sem pedig azért, hogy a Reklámban bemutatott információk megbízhatóak és pontosak-e, sem azért, hogy a Szolgáltatóknak joga vagy lehetősége van-e a Kedvezményes Termékek eladásáért, sem pedig a Megrendelést leadó Felhasználók fizetőképességéért.
  2. A Pénzügyintéző nem fele a Felhasználók és a Szolgáltatók között létrejött szerződésnek és nem vállal felelősséget a Felhasználók által létesített szolgáltatások megfelelő teljesítéséért vagy nem teljesítéséért.
  3. A Pénzügyintéző nem szolgáltat pénzügyi szolgáltatásokat, nem vezet folyószámlákat és egyéb elszámolási számlákat sem. Tevékenységének részeként olyan szakosított pénzintézetek és/vagy fizetési intézmények szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek megválasztásáról különös megfontolással dönt.
  4. A Rendszergazda/Eladó, a Pénzügyintéző, a Honlap Rendszergazdája és a Fizetés rendszergazdája nem vállalnak felelősséget a Felületen bemutatott Kedvezményes Termékek használatából fakadó különleges, közvetlen, vagy közvetett károkért.
  5. Az Eladó nem vállal felelősséget a Szabályzat megsértéséért, amennyiben az adott kötelesség teljesítése tőle független okokból ellehetetlenedett.
  6. A Rendszergazda lehetőleg úgy teszi közzé a Honlapot, ahogy az van, minden hibájával együtt. Az Eladó és a szállítója nem vállalnak garanciát még a Honlap, Utalvány Felület és Kedvezményes Termékek szavatosságáért sem.
  7. A törvény által megengedett legmagasabb mértékig az Eladó és alkalmazottai, igazgatói, ügynökei és eladói nem garantálják, hogy a Kedvezményes Termékek átruházhatóak, megfelelő minőségűek, megfelelőek, szavatosak, megfelelő időben alkalmasak az adott célra vagy szükséglet kielégítésére, eleget tesznek a jog előírásainak, alkalmasak a használatra vagy kellő gondossággal és szakértelemmel kerülnek kivitelezésre. Az eladó nem garantálja, hogy a Kedvezményes Termékek megfelelnek a Felhasználók számára, hibáktól mentesek leszek, hasznosak, teljesek vagy eleget tesznek a Felhasználó elvárásainak. Az eladó nem garantálja, hogy az előnyök, amelyeket az adott Kedvezményes Termékkel nyerhetnek a Felhasználók, hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és megfelelnek a Felhasználók elvárásainak. Az eladó nem vállal egyéb garanciát az adatvédelmet és biztonságot illetően, amit a kifejezetten itt meghatározott Adatvédelmi Irányelvek körülírnak. Az eladó nem garantálja, hogy a felhasználó képes lesz elérni vagy használni a Honlapot, főleg úgy, hogy minden időben és helyen képesek legyenek ezt megtenni. A szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás vagy az általa adott bármilyen tanács nem garancia. A Felhaszáló rendelkezhet további fogyasztói jogokkal a Felhasználó lakóhelyén érvényben lévő törvényeknek megfelelően, amelyeket az alábbi Szabályzat nem tartalmaz.
 8. Kártérítés
  1. Az alábbi Szabályzat elfogadásával a Felhasználó a helyi törvényeknek megfelelően biztosítja és megvédi az Eladót/Rendszergazdát és a Honlap Rendszergazdáját, igazgatóit, munkatársait és ügynökeit bármilyen követeléssel, sérüléssel, kötelességgel, veszteséggel, tartozással, költséggel vagy kiadással szemben (beleértve minden ésszerű költséget, amely bármilyen követelést, már folyamatban lévő bírósági eljárást, vagy az Eladót/Rendszergazdát és a Honlap Rendszergazdáját fenyegető helyzetből adódik bármilyen személlyel szemben), amely abból adódik, hogy a Felhasználó a Honlaphoz való hozzáférést, Utalványt vagy a Honlapot jelszavas Felhasználói névvel használja; hogy az alábbi Szabályzat bármely pontja megsértésre kerül; hogy egy harmadik személy jogait megsértik tekintettel a szerzői jogokra, tulajdonjogokra vagy adatvédelmi jogokra, valamint minden olyan állítás, amely szerint a Felhasználó által megadott tartalom egy harmadik fél kárát okozhatja.
  2. A felelősségről és kártérítésről való felmentési kötelezettség, amely a 8. bekezdés 8.1-es pontjban került leírásra, akkor is érvényben marad, ha az alábbi Szabályzat már nem, és a Felhasználó többé nem használja a Honlapot.
 9. Fontos számunkra az Önök véleménye
  1. Minden felhasználónak, aki a Honlapot használja, lehetősége van, hogy megossza véleményét az Utalványokkal kapcsolatban a Honlapon keresztül.
  2. Vélemények és ajánlások, mindennemű anyaggal együtt, amelyet a Felhasználó meg szeretne osztani, a Honlapon található kapcsolatfelvételi íven keresztül kell, hogy le legyenek adva.
  3. A Felhasználónak véleményét elküldve joga kell, hogy legyen azokhoz az anyagokhoz és Tartalmakhoz, amelyeknek továbbra is elérhetőeknek kell lenniük, ide értve az audiovizuális anyagok elérhetőségének jogát is. A Felhasználó véleményét elküldve beleegyezik annak részének vagy egészének publikálásába a Honlapon, valamint más olyan weboldalon található csatolt anyagokkal együtt, amelyek azokat a Kedvezményes Termékeket írják le, amelyekre a vélemény vonatkozik. A Rendszergazda/Eladó nem tartozik felelősséggel a Felhasználó Tartalmával kapcsolatban.
  4. Az Eladó küldhet a Felhasználó számára olyan e-mailt, amely adminisztratív vagy promóciós jellegű és az elérhető Kedvezményes Termékeket érinti. A Felhasználó bármelyik pillanatban lemondhat promóciós e-mailjeink előfizetéséről, bármilyen ilyen e-mail alján lévő leiratkozási gombbal vagy a Fiókjának megfelelő beállításaival.
 10. Záró rendelkezések
  1. Az alábbi Szabályzat bármelyik pillanatban megváltoztatható a Honlapon elhelyezett új Feltételek hozzáadásával. A változásokat a Rendelést leadó Felhasználók látni fogják online, és azok érvényben lesznek olyan rendelések esetében, amelyek azután mentek végbe, hogy a változásokat a Honlapon elhelyezték.
  2. Ha az alábbi Szabályzat bármely pontja érvénytelennek vagy hatástalannak tűnik, az nincs hatással a Szabályzat más pontjainak érvényességére vagy hatékonyságára. Az ilyen érvénytelen vagy hatástalan pontokat érvényes és hatásos pontokra cserélik, amelyek leginkább követik a gazdaságosság szabályait az érvénytelen vagy hatástalan pontokra vonatkozólag.
  3. Az Eladó törekedni fog arra, hogy a Honlap szüntelenül elérhető legyen. Az Eladó nem vállal garanciát, hogy a Honlap mentes vírusoktól vagy más programoktól, amelyek bármilyen technológiára is negatív hatással lehetnek. Ezért a Honlap elérhetősége szünetelhet, korlátozott lehet, vagy megszűnhet bármikor az Eladótól független okok miatt. Főleg azért lehetnek a Honlap és/vagy a Kedvezményes Termékek a Felhasználó számára elérhetetlenek, hogy lehetővé váljon annak megjavítása, karbantartása, új szolgáltatásainak és beállításainak bevezetése. Az Eladó vállalja, hogy a Honlap működő állapotába olyan gyorsan kerül visszaállításra, amilyen gyorsan csak lehet. Az Eladó nem vállal felelősséget a Honlap praktikusságáért, amelynek használata függ a Felhasználó böngészőjétől vagy egy harmadik fél egyéb programjaitól.
  4. Az Eladó megtesz mindent annak érdekében, hogy biztosítsa a Honlapon lévő információk valósságát, azonban nem garantálja azok tökéletességét és a Tartalom teljességét. Az Eladó véghez vihet változtatást a Tartalomban, szolgáltatásokban és árakban bármikor anélkül, hogy erről előre értesítene. A Tartalom lehet idejemúlt, az Eladót nem kötelezi frissítés.
  5. Az Eladó minden esetben fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen információt megváltoztasson, modifikáljon, kicseréljen, felfüggesszen vagy letöröljön értesítés nélkül, főleg ide értve az Utalványajándékokkal és Utalványokkal kapcsolatos információkat, amelyek a Honlapon találhatóak, amennyiben ezt jogos ok indokolja.
  6. A Rendszergazda Honlapja és a Tartalmak, beleértve, de nem kizárólagosan ezeket a szabályokat, angol és a helyi nyelven elérhető. A különböző nyelvi változatok esetleges eltérései vagy különbségei esetén az angol változat döntő jelentőségű lesz. A Honlap Rendszergazdája/Eladó/Rendszergazda által közzétett Tartalom és a jelen Szabályzat közötti különbségek vagy eltérések esetén e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
  7. Bármilyen más további segítségnyújtás érdekében a Felhasználónak a Honlapon található kapcsolattartási ív áll rendelkezésére.

Hely, dátum

Feladó
A Felhasználó vezeték- és keresztneve
Lakcím

Kézbesítési cím:

Nyilatkozat
a távolból kötött szerződéstől történő elállásról

Kijelentem, hogy elállok az Utalvány eladási szerződésétől, melynek száma …………………… (Utalványazonosító – rendelési azonosítószám) és amely …………………………………-án köttetett meg a Megrendelés visszaigazolásával, s átvétele …………………………………….-án esett meg.

Kérem a következő összeg visszatérítését: …………………………………… (betűvel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
a következő bankszámlaszámra: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Visszaküldöm a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (az Utalványajándékot – amennyiben ez releváns) változatlan állapotban.

Felhasználó aláírása


TERMS AND CONDITIONS OF THE VOUCHER DISCOUNT CLUB

These Terms and Conditions of the Voucher Discount Club lay down the rights and obligations of the parties arising from the use of this Website, including those relating to the information made available on this Website, in particular on the purchase and use of Vouchers. Users should read these Terms and Conditions thoroughly. Please do not hesitate to contact us if you have any questions relating to these Terms and Conditions.

 1. Definitions.
  These Terms and Conditions of the Voucher Discount Club make use of various definitions. You will recognise these definitions as they begin with a capital letter. Whenever used in these Terms and Conditions, the following terms shall have the following meaning:
  1. Account – virtual records on the Platform which allow for the identification, tracking and management of the User Voucher Balance;
  2. Administrator – owner and administrator of the Website through which Users make a Purchase; the entity responsible for the correct functioning of the Website; the administrator of User personal data in accordance with the Privacy Policy;
  3. Advertisement – any kind of promotional or advertising material that is published or otherwise displayed on the Website;
  4. Service Provider – a third party offering Discount Products which can be purchased by means of Vouchers, in accordance with these Terms and Conditions and Discount Conditions;
  5. Content – a third party offering Discount Products which can be purchased by means of Vouchers, in accordance with these Terms and Conditions and Discount Conditions;
  6. Microsite – an auxiliary site supplementary to the Website, including mobile applications, electronic communications services, social networking sites, or any individual, business partner-specific, merchant-specific, or other area-specific websites that link to or reference these Terms and Conditions or the Website itself;
  7. Order – an offer to purchase a Voucher made by a User to the Merchant;
  8. Payment Operator – payments can be processed by third parties providing services in the scope of data processing and payments, invoicing of amounts due, reconciliation of balances and reporting;
  9. Platform – software used to manage the Account and to exchange Vouchers for Discount Products;
  10. Privacy Policy – a set of rules on the processing of personal data and privacy protection which apply to Website Users, presented in detail on the Website in the „Privacy Policy” section;
  11. Purchase – the purchase of a Voucher from the Website is made after a User makes an Order, which means the acceptance of the provisions of these Terms and Conditions and the Terms of Receiving a Voucher Gift, and after the purchase agreement for the Voucher Purchase is confirmed by the Merchant. The Website cannot be used for the purchase of any physical goods and/or services and nothing on the Website shall be considered as an offer for such a sale;
  12. Refund – a refund of the Voucher purchase price;
  13. Registration – creation of an Account on the Platform after the Purchase of the first Voucher by the User;
  14. Merchant – an entity, also acting as the Administrator, from which Vouchers may be purchased in accordance with these Terms and Conditions;
  15. Terms and Conditions of the Voucher Discount Club, or Terms and Conditions – the entirety of these Terms and Conditions;
  16. User – any natural person accessing or using the Website, including any person who has made a Purchase;
  17. Voucher – an instrument in an electronic form which is sold by the Merchant and which, subject to these Terms and Conditions and subject to Discount Conditions, entitles the User to redeem it via different Service Providers in exchange for Discount Products offered by them. An electronic Voucher may be represented by a physical document;
  18. Voucher Balance – the amount of unused Vouchers purchased from the Merchant and assigned to a specific User, represented by a balance on the Account;
  19. Discount Conditions – some Vouchers may be subject to additional conditions described in the Advertisement on the Website or on a physically printed Voucher;
  20. Voucher Gift – free-of-charge services and/or goods which can be added to every purchased Voucher, regardless of the value of the Voucher. Voucher Gifts have no commercial value and cannot be purchased separately. No information presented on the Website shall ever be considered as an offer to purchase a Voucher Gift; the information provided should never be construed as an offer within the meaning of applicable law;
  21. Discount Products – services offered by a particular Service Provider described on the Platform, which can be obtained in exchange for a Voucher subject to the Discount Conditions;
  22. Voucher Value – the price paid by a User for a Voucher and collected in the Account;
  23. Website – this website offering the placing of Orders, and also every Microsite;
  24. Website Administrator – the entity responsible for the correct functioning of the Website.
 2. General Terms of Use of the Website and Platform
  1. Vouchers may be purchased only by individual Users.
  2. Users are obliged to comply with these Terms and Conditions and the Privacy Policy, and are required to use the Website in a manner consistent with the applicable law and in accordance with the principles of social interaction.
  3. All commercial information, price lists and Advertisements on this Website are merely an invitation for Users to make offers and conclude agreements for Purchase. No information presented on this Website, regardless of its name, should be construed as an offer within the meaning of applicable law.
  4. The User placing an Order must be at least 18 years of age and have full legal capacity or hold a consent from his or her legal guardian, in accordance with the statutory laws applicable in the current location of the User.
  5. Any Orders for Vouchers placed by a User shall be deemed to be an offer and shall only be deemed accepted by the Merchant upon the earlier of acceptance of the Order by the Merchant in accordance with the provisions specified in the Terms and Conditions. The Merchant expressly reserves the right to reject any offer and/or refuse to accept an Order without providing justification. In addition, even if the Merchant has initially accepted the User’s offer, the Merchant can cancel the transaction at any time if it reasonably suspects that the User has committed fraud against the Merchant, Service Provider or an affiliated third party of the Merchant.
  6. The Merchant reserves the right to cancel an Order if the User’s behaviour is seen to be suspicious or potentially fraudulent. The use of the Website by re-sellers shall not be tolerated, and the Merchant reserves the right to cancel Orders which are deemed to display re-seller behaviour.
  7. The Merchant reserves the right to discontinue the sale of Vouchers at any time or to modify the Terms and Conditions.
  8. Purchases are made for personal use only. Vouchers are issued to the name of a particular person, and it is prohibited to trade in Vouchers or gift them to third parties.
  9. Users have no right to make copies of Vouchers in any way or to enable such actions to others.
  10. The User promises not to provide false data including false names, addresses and/or contact or payment details; or engage in any unlawful activity in connection with the Purchase or use of a Voucher, or allow anyone else to do so. The Merchant shall not be held liable if the data is entered incorrectly and someone other than the intended recipient uses the Voucher.
  11. The User agrees to update the data whenever they change. The Merchant shall not be held liable for any consequences resulting from a failure to fulfil this obligation.
  12. In the cases referred to in sec. 2 point 2.10 and sec. 2 point. 2.11, the User's access to their Account may be blocked by the Administrator of the Platform.
  13. All the prices are quoted in a particular currency and include all taxes and fees applicable to the Merchant's registered office. If such an obligation applies in the country of residence of the User, the User shall be responsible for the collection, deduction, declaration and payment of additional taxes to the competent tax authorities.
  14. Current information on Voucher prices applies from the day of its publication on the Website, and information on Discount Products applies from the day of its publication on the Platform; these are gross prices including VAT, sales tax or any other tax which burdens the User, and in the case of Vouchers, the price includes the shipment costs.
  15. After the first Voucher is Purchased, an individual User Account shall be created on the Platform – it shall be accessible using the password and email address provided after an Order is made.
  16. A User can hold only one Account.
  17. The following data is required to register a User Account: full name, email address and password, which the User is obliged to keep secret.
  18. Users' personal data are collected exclusively on a voluntary basis and are used only in accordance with the Privacy Policy.
  19. These Terms and Conditions relate to Purchases and the exchange of Vouchers for Discount Products. Separate Discount Conditions may indicate additional and particular conditions for the exchange of Vouchers for Discount Products specified in an Advertisement on the Platform or on a physically printed Voucher.
  20. All Vouchers are multi- purpose vouchers complying with the provisions of these Terms and Conditions, subject to Discount Conditions. This means that all Vouchers may be exchanged for various Discount Products offered by various Service Providers.
  21. Unless otherwise agreed, the Merchant can change the specification of the Vouchers. In particular, without limitation, the identity and the number of Service Providers who are willing to accept the Vouchers as payment for Discount Products may change, and the User expressly acknowledges and accepts this.
  22. As it is impossible to Purchase Vouchers and to redeem them for Discount Products by individuals who reside in certain countries, Orders made from the territory of the following countries and with the delivery address within these countries shall not be processed: e.g. Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of the Congo, Republic of Equatorial Guinea, Guyana, Hong Kong, Iraq, Kuwait, Laos, Mauritania, Moldavia, Niger, North Korea, Sierra Leone, Singapore, Syria, Western Sahara, Yemen, and Zimbabwe.
  23. For the purpose of exchanging a Voucher for a Discount Product, as well as to provide Users with easy access to Voucher printing, viewing previous Purchases and modifying their preferences, after the Purchase of the first Voucher, the User becomes automatically Registered with the provision that at any time the Registration may be refused or an existing Account may be cancelled.
  24. If an existing Account is cancelled by the User in accordance with the provisions listed in sec. 2 point 2.23 above, and if the User Balance contains valid Vouchers, the User may still redeem them; however, the User may be requested to provide their personal data and to supply the confirmation of payment for the Vouchers.
  25. Personal data provided during Registration or when making an Order are processed by the Administrator / Payment Operator / Platform Administrator to the extent necessary for the Order to be processed, including to provide online and offline settlements and the after-sales service, according to the Privacy Policy and to the extent necessary to redeem Vouchers in exchange for Discount Products.
  26. All Discount Products presented on the Platform, and other names presented on the Platform and/or Website are used solely for identification purposes and can constitute a trademark protected by law.
  27. The Website, including the Content of the Administrator / Website Administrator / Merchant and the Platform are subject to full protection in regard to copyrights or other intellectual property rights and must not be used for purposes other than those expressly permitted in these Terms and Conditions – in particular, they must not be copied, either in whole or in part.
 3. Orders for Vouchers
  1. Orders are accepted 24 hours per day, 365 days per year. Orders can be placed online from anywhere in the world, subject to sec. 2 point 2.22, however, in some countries it is only possible to make a prepayment through the payment system indicated on the Website.
  2. If the User has not completed the Order process, a customer service department of the Merchant shall contact the User using the data provided during the Order making process, i.e. by email or by phone, in order to confirm the receipt of the Order, which the User agrees to. By giving the above-mentioned confirmation, the User confirms the Order, in accordance with the conditions listed in these Terms and Conditions. The Purchase is not complete until the User receives an email confirming the acceptance of the User's offer.
  3. When a Purchase is made, the Voucher shall automatically be added to the User Voucher Balance. A Voucher Gift may be delivered in electronic form, via courier or post. Payments may be recorded and processed by different Payment Operators (depending on the payment method chosen) or by postal services/courier companies where payment on delivery is selected.
  4. If the User chooses prepayment, the Voucher will be funded with the amount paid by the User and a Voucher Gift will be delivered to the User, if applicable, upon the receipt of funds in the amount of 100% of the Purchase price and any additional costs (e.g. shipping, insurance costs) and after the Purchase is made.
  5. If no Purchase is made with respect to a pre-paid Order, the payment is reimbursed to the User.
  6. When making an Order, the User shall be requested to choose the delivery method for the Vouchers and/or Voucher Gifts. In most cases, they can be delivered via a courier or post. Regardless of the delivery method chosen, the User specifies the payment form for the shipment. It is usually possible to make a prepayment (bank transfer) or choose the payment on delivery option (COD).
  7. There is no limit of Voucher Purchase Value per household or per User unless expressly specified otherwise on the Website or in the Discount Conditions. There is also no minimum or maximum balance on the User’s Balance. The Merchant reserves the right to discontinue the sale of Vouchers at any time or to modify the Terms and Conditions.
  8. If a User purchases more than one Voucher, the Voucher amounts are collected on the User’s Balance. Vouchers can be combined if they belong to the same User.
  9. A Voucher cannot be used to purchase another Voucher.
 4. Withdrawal from the agreement and the complaints procedures
  1. The User shall be entitled to withdraw from the Voucher Purchase agreement without stating any reason within 14 days from the date of its conclusion, i.e. from the Order confirmation date. If a Voucher is delivered in a physical form, this period of time is calculated from the Voucher delivery date.
  2. The User withdraws from the concluded Voucher Purchase agreement by submitting a declaration of withdrawal from the agreement to the Merchant. The User shall be entitled to make a written declaration using the agreement withdrawal form attached to these Terms and Conditions. The declaration of withdrawal from the agreement shall be sent to the address specified by the Merchant and supplied together with the Voucher. Sending the declaration to a reverse logistics centre or another customer service centre specified by the Merchant has the same effect as sending it to the Merchant. The period specified in sec. 4 point 1 shall be deemed to have been observed if the declaration of withdrawal from the concluded Voucher Purchase agreement is sent before the appropriate deadline.
  3. In the case of withdrawal from the agreement, the parties shall return everything they have received from each other under the agreement concluded, and in particular, the User shall return to the Merchant all the Voucher Gifts received.
  4. The User returns the Voucher and/or Voucher Gift either together with the declaration specified in sec. 4 point 4.2 of these Terms and Conditions or within 14 days from the day of effective withdrawal from the agreement. In the case of withdrawal from the agreement, the costs of returning the Voucher and/or Voucher Gift to the Merchant shall be incurred by the User.
  5. The Merchant shall immediately, and not later than within 14 days from receiving the declaration on the withdrawal from the agreement, specified in sec. 4 point 4.1 and 4.2, make a Refund to the User. The Merchant, however, shall only make a Refund to the User after receiving the Voucher and the Voucher Gift from the User.
  6. It is impossible to withdraw from a Voucher Purchase agreement in relation to a Voucher which has already been redeemed.
  7. The User is entitled, within 14 days from receiving a Voucher Gift, to notify the Merchant of defects identified in the Voucher Gift, which were present at the time of its delivery or were caused by an inherent failure of the Voucher Gift, under the provisions specified in the Terms of Receiving a Voucher Gift.
  8. With respect to Orders paid for in advance with a credit/debit card, in the event the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their letter/declaration will be put on hold and will not be dealt with by the Merchant until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User whose card chargeback was successful.
  9. Vouchers are not refundable in cash or in any other form.
  10. If a Voucher has been redeemed and the User has reservations about the Discount Products, all claims in this respect shall be addressed directly to the Service Provider. This is due to the fact that the Administrator/Merchant only deals with the sale of Vouchers and making the Website available for use, and it is the Service Provider who is responsible for Discount Products. However, should the User and the Service Provider not be able to reach an agreement, the Administrator/Merchant may, at the request of the User, help to solve the dispute.
  11. The Administrator/Merchant may order the cancelling of or refuse to transfer a specific Voucher at any time as a result of errors linked to the issuance or processing of the Voucher or if the Administrator/Merchant states that the User has requested the Voucher or used the Voucher incorrectly, in a manner inconsistent with its intended purpose, in breach of these Terms and Conditions, or because the Voucher has been falsified or changed.
  12. Users can submit a complaint on the functioning of the Website to the Website Administrator, and if the process of Voucher sale is operating incorrectly, the Users can submit a complaint to the Merchant. A complaint should be submitted by means of a contact form available on the Website.
  13. Complaints are handled within 14 days of the receipt of the letter of complaint. Users can inquire about the status of the complaint by means of a contact form available on the Website.
  14. Complaints on the functioning of the Website should contain the data required to verify the User, in particular: first and last name, contact details, name and model of a mobile device, version of the ICT system installed on the device as well as a detailed description and the reason for the complaint, by indicating the area which the complaint refers to (e.g. the operation of the Website, the Registration process, settlement).
  15. Information about the outcome of the complaint procedure will be sent by email to the email address specified in the contact form. Should it be impossible to identify the User, the complaint will be left unconsidered.
 5. Voucher delivery
  1. A Voucher shall be delivered to a User in line with the User’s selected delivery method: by post, courier or by electronic means (i.e. automatically by email to the email address specified during Order placement or by displaying on the website with the Order confirmation on completion of the ordering process).
  2. The failure to supply the Voucher in physical form or as an electronic confirmation does not invalidate the Voucher and has no effect on the Voucher Balance. It does not matter if the Voucher is missing or damaged, as the Voucher’s value is assigned to a particular User identified by his or her unique personal data, such as Order identification number, phone number, and email address.
  3. The ownership of the Voucher is only conveyed onto the User when the Merchant receives payment for the Voucher, which has been made by the User.
  4. If payment is not received (e.g. a cheque bounces, credit card payments are refused or accounts remain unpaid at the due date) any Vouchers dispatched will become void and may not be used.
  5. If the Voucher delivered by post is lost, stolen or destroyed before it is redeemed, the Merchant cannot transfer the Voucher in physical form again, but the Voucher Value will remain on the User’s Account.
  6. Every Voucher can be identified by means of a unique Voucher identifier which corresponds to the Order identification number. The value of the Voucher will credit the Voucher Balance on the Account.
  7. No goods and/or services presented on the Website can be purchased as such. Goods and/or services can be received as free Voucher Gifts for purchasing a Voucher. Whenever a User pays for a Purchase and receives goods and/or services, the amount paid is always for a Voucher and the goods and/or services included in the package of Voucher Gifts are delivered as free gifts.
 6. Vouchers redemption
  1. Unless specified otherwise on a particular Voucher, Vouchers may be used only by individual Users.
  2. If Discount Conditions do not specify otherwise, Vouchers are not valid in combination with other promotions and discounts.
  3. Unless expressly specified otherwise, a Voucher does not entitle the User to receive a Discount Product in exchange for the Voucher within a specific period of time. The User is recommended to establish a previous contact with the customer service department of the Service Provider. This will enable the User to ensure the preferred delivery time of Discount Products. The Merchant is not able to guarantee the delivery of specific Discount Products.
  4. Vouchers are dated and labelled with an expiry date, and if they are not redeemed before their expiry, the User shall not be entitled to a Refund or to their exchange. If the User is unable to redeem a Voucher at the Service Provider before its expiry date through no fault of their own, the User shall be entitled to exchange the Voucher for a Voucher with a later expiry date. To receive a Voucher with a later expiry date, the User must prove to the satisfaction of the Merchant that the inability to redeem the Voucher was not their fault. The Merchant shall have the exclusive competence to decide whether to grant a Refund. If the expiry date is not specified, Vouchers are valid for 12 months from their Purchase date.
  5. Discount Products purchased with Vouchers or any means accumulated on the User's Voucher Balance, are not refundable in cash. Users are not entitled to any interest on any amount accumulated on the User's Voucher Balance.
  6. All funds paid by the User always fund the User’s Account with their full value.
  7. Users can check their Voucher Account by contacting the customer service department of the Platform's administrator or by logging into their Account.
  8. Any Voucher can be used only once.
  9. Vouchers can be exchanged for a variety of Discount Products of different Service Providers. Current Service Providers are presented on the Platform and are subject to change. The Merchant does not make or give any promises, warranties, guarantees or representations concerning the Discount Products provided by the Service Providers.
  10. Vouchers may be exchanged for Discount Products of a higher value, on crediting of the Voucher Balance with additional Voucher value by the User. Vouchers may be exchanged for Discount Products of a lower value, solely at the discretion of the User. If the User does not use the entire Voucher Value, the difference will remain on the Account Balance.
  11. Vouchers may be redeemed against Discount Products purchased in any currency, and not only in the currency in which a Voucher was purchased. However, each such transaction will be subject to currency conversion charges. All such fees or costs (if any) shall be communicated to the User before their collection. Where the Voucher Value changes due to changes in exchange rates, the Voucher Value shall be evaluated using the exchange rate on the date the Voucher is redeemed, also in cases of partial redemption of the Voucher.
  12. Vouchers will be subject to verification at the time of their exchange for Discount Products.
  13. The Merchant may collect additional fees and other costs associated with the Purchase, while the Platform’s Administrator may collect additional fees and other costs associated with the exchange of Vouchers for Discount Products on behalf of the Service Provider. All such fees and costs (if any) shall be communicated to the User before their collection.
 7. Liability
  1. Where the Merchant is not a party to the agreement for the purchase of Discount Products, but only sells Vouchers, the Merchant shall not be liable for the quality, safety or legality of Discount Products for which Vouchers are redeemed, the genuineness and thoroughness of information provided in the Advertisement, the Service Providers’ capability or right to sell Discount Products and the solvency of Users placing Orders.
  2. The Payment Operator is not a party to the agreement concluded between Users and Service Providers and shall not be held liable for improper performance or non-performance of agreements concluded by Users.
  3. The Payment Operator does not provide payment services. As part of its activities, the Payment Operator uses specialized financial institutions and/or payment institutions, which are selected by it at its own discretion and with due diligence.
  4. The Administrator/Merchant, Payment Operator, Website Administrator and Payment Administrator shall not be liable for special, indirect and consequential losses incurred during the use of Discount Products presented on the Platform.
  5. The Merchant shall not be liable for the violation of these Terms and Conditions, if the fulfilment of a particular obligation has become impossible due to reasons beyond its control.
  6. The Administrator provides the Website "as is", "with all faults" and "as available." The Merchant and its suppliers make no express warranties or guarantees about the Website, Vouchers, Voucher Gifts, Platform or Discount Products.
  7. To the maximum extent permitted by law, the Merchant and its employees, directors, agents, and vendors disclaim implied warranties that the Discount Products are merchantable, of satisfactory quality, accurate, timely, fit for a particular purpose or need, compliant with law, suitable for use or provided with due diligence and skill. The Merchant does not guarantee that Discount Products shall meet the requirements of Users, will be free of errors, useful, complete or available at all times. The Merchant does not guarantee that the advantages which can be obtained in connection with the use of the Website will be effective, reliable and accurate and that they will meet the expectations of Users. The Merchant gives no guarantees with respect to the protection of privacy and security other than those expressly set out in the Privacy Policy. The Merchant does not guarantee that Users will be able to access or use the Website at any chosen time and location. No oral or written information or advice given by its representative shall constitute a guarantee. The User may have additional consumer rights under the User’s local laws that these Terms and Conditions cannot change.
 8. Indemnity
  1. By accepting these Terms and Conditions, the User agrees to indemnify and hold harmless, in so far as permitted by law, the Merchant/Administrator, the Website Administrator, its directors, employees and agents from liability for any claims, damages, liabilities, losses, amounts due, costs or debt and expenses (including, without limitation, for any reasonable charges incurred in relation to any claims or court proceedings which have been instituted or which the Merchant/Administrator or the Website Administrator can be at risk of in relation to any parties) resulting from respectively: the use by the User of the Website or Voucher; the use of the User password; the breach of any provision of these Terms and Conditions; the violation of any rights of third parties, including without limitation any copyright, property or privacy right; and any claim that the content provided by the User causes damage to a third party.
  2. The obligation to indemnify and hold harmless referred to in sec. 8 point 8.1 above remains in force after the expiry of these Terms and Conditions and after the User stops using the Website.
 9. We value your opinion
  1. Each User making use of the Website has the opportunity to share their opinion on the use of Vouchers purchased via the Website.
  2. Opinions and suggestions, including any materials which the User would like to share, should be submitted by means of a contact form available on the Website.
  3. When submitting an opinion, the User must have the right to the materials and content which are to be published, including the right to share audio-visual materials. When sending an opinion, the User agrees to the publishing of an entire opinion or a part thereof, together with the accompanying materials, on the Website and on other websites describing the Discount Products, which this opinion refers to. The Administrator/Merchant shall not be held liable for user content.
  4. The Merchant can send the User emails of administrative and promotional nature associated with Discount Products. The User may opt out of promotional emails at any time, by clicking on the opt-out link at the bottom of each such email or through the appropriate management option in Account settings.
 10. Final provisions
  1. These Terms and Conditions may be amended at any time by posting updated terms on the Website. Changes will be visible to Users submitting Orders online, and will apply to Orders that have been placed after their introduction.
  2. If any provisions of these Terms and Conditions are deemed invalid or ineffective, this shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions hereof. Such an invalid or ineffective provision shall be replaced with a valid and effective one that comes as close as possible to the economic effect which the invalid or ineffective provision had referred to.
  3. The Merchant shall endeavour to allow uninterrupted access to the Website. The Merchant does not give any guarantee that the Website is free from viruses or other programmes that may have a detrimental effect on any technology. Therefore, access to the Website may be suspended, restricted or terminated at any time for reasons beyond the control of the Merchant. In particular, the User’s access to the Website and/or Discount Products may sometimes be limited to allow for repairs, maintenance and the introduction of new facilities or services. The Merchant shall endeavour to restore such access as soon as possible. The Merchant shall not be responsible for the functionality, the use of which is dependent on the browser of the User or any other third-party software.
  4. The Merchant shall make every effort to ensure that the information contained on the Website is correct, but the Merchant does not guarantee the accuracy and completeness of the Content. The Merchant can make changes to the Content, services and prices at any time and without notice. The content may be out of date, and the Merchant undertakes no obligation to update it.
  5. The Merchant reserves the right to change, modify, replace, suspend or remove any information, in particularly that relating to Vouchers or Voucher Gifts contained on the Website each time, and without notice, if there is a justified need to take such actions.
  6. The Website and the Administrator’s Content, in particular these Terms and Conditions, are available in English and the local language. If there are any discrepancies or differences in various language versions, the English version shall prevail. If there are any discrepancies or differences between the Content uploaded by the Administrator/Website Administrator/Merchant, and these Terms and Conditions, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail.
  7. If the User needs any additional help, they should use the contact form available on the Website.

Place, date

Sender
Full name of the User
Address of residence

Declaration delivery address:
(as per the leaflet received)

Declaration of withdrawal from a distance sales agreement

I hereby declare that I am withdrawing from Voucher sales agreement no. …………. (Voucher identifier – Order identification number) concluded by means of confirming the Order placed by me on …………………………………, the receipt of the Voucher took place on .....

Please refund the amount of .................... (in words: ........................................................................)
to the bank account no............................................................................................... , SWIFT/BIC: …………………..
I am returning......................................................(Voucher Gift – if applies) in unchanged condition.

Signature of the User
........................................................

AZ UTALVÁNYAJÁNDÉK ÁTVÉTELI FELTÉTELEINEK SZABÁLYZATA

Az alábbi Utalványajándék Átvételi Feltételeinek Szabályzata az e Honlapon vásárolt utalványhoz hozzáadott minden ajándékra érvényes, meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit. A Felhasználónak gondosan el kell olvasnia ezeket a szabályzatokat. Ha bármilyen kérdése van a szabályzatokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

 1. Fogalmak
  Az alábbi Szabályzatban különböző fogalmakat használunk. Onnan ismerhetik fel őket, hogy nagy betűvel kezdődnek. Az alábbi Szabályzatban használt szakszavak jelentése a következő:
  1. Fiók – a Felület virtuális formája, amelynek célja a Felhasználó Utalványszámlájának aznosítása, követése és működtetése;
  2. Rendszergazda – annak a Honlapnak a tulajdonosa és rendszergazdája, amelyen keresztül a Felhasználók Vásárlást hajtanak végre; a Honlap megfelelő működéséért felelős személy; a Felhasználók személyes adatainak adminisztrátora az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően.
  3. Reklám – minden típusú promóciós vagy reklámanyag, amelyek közzétételre kerülnek a Honlapon.
  4. Szolgáltató – harmadik személy, aki olyan Kedvezményes Terméket kínál, amelyet Utalvány felhasználásával lehet beszerezni az Utalvány-Kedvezményklub Szabályzatának és a Kedvezményfeltételeknek megfelelően;
  5. Tartalom – azok az információk és anyagok, amelyeket a Rendszergazda/Eladó és/vagy Felhasználó közzétehet a Honlapon keresztül és/vagy letölthet a Honlapról.
  6. Aloldal – magában foglalja a mobilos applikációkat, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, közösségi oldalakat és minden más egyéni weboldalt, amely az üzleti partnereké, eladóké vagy az adott területre jellemző egyéb oldal, amely linkeket vagy egyéb hivatkozásokat tartalmaz az alábbi Szabályzatot vagy a Honlapot érintően;
  7. Megrendelés – az Utalvány megvásárlására adott ajánlat, amelyet az Eladó ad a Felhasználón keresztül;
  8. Pénzügyintéző – az Utalványért való fizetést olyan harmadik fél is végrehajthatja, amely adatfeldolgozási, pénzügyi, behajtási-számlázási, fiókegyeztetési és jelentési szolgáltatásokat nyújt;
  9. Felület – olyan szoftver, amelyet a Fiók kezelésére alkalmazunk, így az Utalványok Kedvezményes Termékekre való cseréjét is;
  10. Adatvédelmi Irányelvek – olyan szabályok összessége, amelyek a személyes adatok feldolgozását és a privát védelem biztosítását írják le a Honlap Felhasználóira vonatkozólag. Ezt a dokumentumot a Honlapon az „Adatvédelmi irányelvek” fül alatt találhatjuk meg;
  11. Vásárlás – A Honlapon történő Utalványvásárlás, amely azután válik érvényessé, hogy a Felhasználó Rendelését leadja és egyúttal elfogadja az alábbi Szabályzatot, valamint a Kedvezményklub Utalványklubjának Szabályzatát és az Eladó megerősíti az Utalványvásárlás szerződésének létrehozását. A Honlap nem felhasználható semmilyen fizikai termék és/vagy szolgáltatás vagy semmi más megvásárlására. Ami a Honlapon található, nem szabad, hogy ilyen eladási ajánlatként legyen kezelve;
  12. Pénzvisszatérítés – a megvásárolt Utalvány árának visszatérítése;
  13. Regisztráció – a Felületen való Fióklétrehozás, amely azután jön létre, hogy a Felhasználó Megvásárolja az első Utalványt;
  14. Eladó – alany, amely egyúttal a Rendszergazda is, akitől beszerezhetőek az Utalványok a Kedvezményklub Szabályzatának megfelelően;
  15. A Kedvezményklub Szabályzata – A Kedvezményklub Használatának Szabályzata annak egészében; a Honlapon érhető el.
  16. Az Utalvány-kedvezményklub Szabályzata – vagy Szabályzat – az alábbi Szabályzat annak egészében; a Honlapon érhető el
  17. Felhasználó – bármely természetes személy, akinek hozzáférése van, vagy használja a Honlapot, beleértve mindenkit, aki Vásárlást hajtott végre;
  18. Utalvány – elektromos formátumú eszköz, amelyet az Eladó ad el, és amelyre a Kedvezményklub Szabályzata és a Kedvezményfeltételek foglalásai vannak érvényben. Jogot ad a Felhasználónak arra, hogy különböző Szolgáltatók által ajánlott Kedvezményes Termékekre felhasználják azokat. Az elektronikus Utalvány lehet fizikai, dokumentum formátumú is;
  19. Utalványegyenleg – az Eladótól vett felhasználatlan Utalványok összege, amelyek egy adott Felhasználóra lettek átírva és annak Fiókjában közölve;
  20. Kedvezményfeltételek – egyes Utalványokra egyéb feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a Reklám, a Honlap vagy egy fizikailag nyomtatott Utalvány szab meg;
  21. Utalványajándék – olyan ingyenes szolgáltatás és/vagy áru, amely bármely Utalványhoz hozzáadásra kerülhet függetlenül az Utalvány értékétől. Az Utalványajándéknak nincs semmilyen kereskedelmi értéke és nem lehet külön megvenni. A Honlapon közzétett információk semmilyen esetben sem szolgálnak Utalványajándék megvásárlásának ajánlataként; a megadott információk nem szolgálnak ajánlatként a jelenlegi jogi előírások szerint;
  22. Kedvezményes Termékek – egy adott Szolgáltató által ajánlott szolgáltatások, amelyek a Felületen kerülnek leírásra, és amelyeket Utalványra való cserével lehet beszerezni a Kedvezményfeltételek alapján;
  23. Az Utalvány Értéke – a Felhasználó által az Utalványra kifizetett és a Fiókjában gyűjtött összeg;
  24. Honlap – az alábbi oldal, amely Megrendelés leadását teszi lehetővé, és minden aloldala;
  25. Honlap Rendszergazda – A Honlap megfelelő működéséért felelős személy
 2. Általános Feltételek
  1. Utalványajándékot kizárólag olyan egyéni Felhasználók kaphatnak, akik Vásárlást végeztek a Kedvezményklub Szabályzatának megfelelően vagy elfogadták az alábbi Szabályzatot.
  2. Az Utalvány Megrendelésének elvégzése előtt a Felhasználó látja azt az információt a honlapon, hogy az adott Utalványhoz Utalványajándék is kerül-e csatolásra annak leírásával együtt.
  3. A Felhasználó beleegyezik az Utalványajándék átvételébe és egyértelműen megerősíti és elfogadja, hogy az Utalványajándék odaítélésének döntése kizárólag az Eladótól függ.
  4. Az Eladó döntését az Utalványajándékról a Felhasználó e-mail üzenetben kapja meg, amely egyúttal a Megrendelés megerősítését és ennek a Szabályzatnak az elfogadását is jelenti.
  5. A Felhasználók személyes adatai teljesen önkéntes alapon kerülnek begyűjtésre, és csak a Rendszergazda/Eladó használja fel, mivel ezek az Utalványok Megrendeléséhez és az Utalványajándékok kézbesítéséhez feltétlenül szükségesek.
  6. Az alábbi Szabályzat szabályozza a Felhasználók Vásárláskor történő Utalványajándékainak megkapását. Minden kereskedelmi információ, árlista és Reklámok ezen a Honlapon kizárólag arra szolgálnak, hogy a Felhasználót ajánlattételre és az Utalványvásárlásra történő szerződés megkötésére ösztönözzék. A Honlapon feltüntetett információk, nevüktől függetlenül, nem kezelhetők ajánlatként az érvényben lévő jogszabályok értelmében, főleg ideértve az Utalványajándékokat.
  7. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Utalványajándék Felhasználónak való átadásának érvénytelenítésére, és különösen fenntartja magának a jogot a Rendelés érvénytelenítésére és az Utalványajándék Felhasználónak való átadására, amennyiben a Felhasználó viselkedése csalásra utal, vagy ténylegesen az is. A Honlap nem használható viszonteladásra, főleg nem az Utalványajándékok viszonteladására nem, így az Eladó fenntartja magának a jogot olyan Rendelések és az Utalványajándék elküldéséről szóló döntés törlésére, amelyekről úgy véli, hogy viszonteladás gyanúja lépett fel.
  8. Az Eladó bármely pillanatban változásokat vezethet be az Utalványajándékok specifikációját illetően, főként ideértve korlátozások nélkül változhat az Utalványajándékok fajtája és mennyisége, ezt a Felhasználó egyételműen elfogadja és megerősíti.
  9. Minden Utalványrendelés, amelyet a Felhasználó ad le, ajánlatnak számít és úgy veszik, hogy az Eladó csak a Rendelés elfogadása után vette fel. Az Eladó fenntartja magának a jogot az ajánlat visszavonására. Ezenfelül, még akkor is, ha az Eladó eleinte felvette a Felhasználó ajánlatát és kiadta döntését, miszerint az Utalványajándékot megkapja, bármikor visszavonhatja a tranzakciót és/vagy az Utalványajándék odaítélésének döntését bármikor, különösen ha megalapozott gyanúja lép fel arra vonatkozólag, hogy a Felhasználó csalást hajt végre az Eladóval, a Szolgáltatóval vagy egy harmadik személlyel szemben, aki az eladó társa.
  10. A Felhasználó elfogadja, hogy nem ad meg hamis adatokat, például hamis nevet, címet és/vagy szerződési és fizetési adatokat, és nem vesz részt semmilyen törvényellenes cselekvésben a Vásárlással vagy az Utalványajándék átvételével, vagy az Utalvány felhasználásával kapcsolatban és nem ad engedélyt más személynek ilyen tevékenység végzésére. Az Eladót nem terheli felelősség, amennyiben az adatok helytelenül kerültek megadásra, vagy a Utalványt más használja fel, mint az, akinek azt szánták vagy/és az Utalványajándékot más kapta meg, mint akinek kellett volna.
  11. A Felhasználónak kötelessége adatváltozás esetén frissíteni azokat. Az Eladó nem vállal felelősséget olyan történésért, amely ennek elhalasztása miatt jön létre.
  12. A Honlapon látható Utalványárakról szóló információk minden esetben az Utalvány értékét érintik, soha nem az Utalványajándék értékét, hiszen ez utóbbi egy ingyenes szolgáltatás és/vagy áru, amelyet a megvásárolt Utalványhoz lehet hozzácsatolni az Utalvány értékétől függetlenül.
  13. A Megrendelés leadásakor megadott személyes információk az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően kerülnek átadásra.
  14. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Utalványok ajánlásának megszüntetésére és/vagy az Utalványajándékok átadásának megszüntetésére bármikor, vagy a Szabályzat feltételeinek változásáig.
  15. Az Utalványajándékok kizárólag egyéni felhasználásra kerülnek átadásra. A velük való kereskedelem tilos.
  16. A Felhasználóknak kötelességük betartani az alábbi Szabályzatot és az Adatvédelmi Irányelveket, valamint kötelességük a Honlapot az érvényben lévő törvényeknek és a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően használni.
  17. Az Utalvány nem hatalmazza fel a Felhasználót Utalványajándék átvételére. Az Eladó nem garantálja a konkrét Utalványajándék kiszállítását.
  18. A Felhasználónak nincs joga az Utalványajándék értékének visszaszerzésére.
  19. Az Utalványhoz legalább egy Ajándék odaítélhető.
  20. Az Utalványajándékok az Eladó meglátásának megfelelően lehetnek különböző áruk vagy feljogosíthatnak egy harmadik személy által nyújtott szolgáltatás felhasználására, amelyekre változások is érvényben lehetnek. Az Eladó semmilyen ígéretet, óvadékot, garanciát és Utalványajándékkal kapcsolatos nyilatkozatot nem tesz, főleg, ha egy harmadik személy által nyújtott szolgáltatásról van szó.
  21. Az Utalványajándékok ingyenesek, a Felhasználó fedezi a kiszállítási költséget és más díjakat. A Felhasználó egyúttal kijelenti és ezt elfogadja. Minden díjról és költségről (amennyiben van ilyen) szóló információ átadásra kerül azok levonása előtt.
  22. Minden, az e Honlapon bemutatott Utalványajándék, más nevek vagy logók, kizárólag azonosítási célt szolgálnak, azokra védjegyi jog nincs érvényben.
  23. A Honlap, beleértve a Rendszergazda/ a Honlap Rendszergazdájának/ az Eladó tartalma teljes szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi védelem alatt áll, az nem használható fel másra, mint az alábbi Szabályzatban meghatározott célokra - főleg nem lehet lemásolni egészben és részben sem.
 3. Az Utalványajándék Kézbesítése
  1. Az Utalványajándékok a következő módon juthatnak el a Felhasználóhoz: posta, kiszállító vagy e-mail (automatikusan arra az e-mail címre, amely meg lett adva a Megrendeléskor, vagy a honlapon a Megrendelés megerősítésével volt látható az Utalványajándék megrendelése esetén a szolgáltatásokhoz való hozzeféréshez). Az Utalvány kiszállításáért (az Utalványajándékkal) való fizetést többféle Pénzügyintéző kezelheti (az adott fizetési módtól függően) vagy lehet ez posta/kiszállító cég, amennyiben utánvétes opció lett kiválasztva.
  2. Amennyiben a Felhasználó előre szeretne fizetni, akkor ez az Utalványon jóváírásra kerül, az Utalványajándék pedig akkor kerül kiszállításra, amikor a Vásárlás teljes ára és más költségek is kifizetésre kerülnek (pl. a kiszállítás díja, biztosítás) és a Megrendelés végbement.
  3. Amennyiben a Vásárlás nem jön létre az előre befizetett Megrendeléssel kapcsolatban, akkor a befizetés visszakerül a Felhasználó számára, és az Utalványajándék odaítéléséről szóló döntés semmissé válik.
  4. A Megrendelés kivitelezése közben a Felhasználó jelöli ki a kiszállítás fizetésének módját. Legtöbb esetben kérhető előre fizetés (pl. banki átutalás) vagy utánvétes fizetés.
  5. Amennyiben egyértelműen az nem kerül meghatározásra a Honlapon, akkor az adott Utalvány vagy Utalványajándék Megvásárlásának nincs limitje az adott háztartást vagy Felhasználót illetően. A Felhasználói Egyenleg minimális és maximális összege sincs meghatározva. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármely pillanatban felmondhasson az Utalványok további értékesítésével vagy/és az Utalványajándékok odaítélésével, valamint a Szabályzat megváltoztasával.
  6. Amikor a Felhasználó több, mint egy Utalványt vesz, akkor minden Utalványhoz Ajándékot lehet csatolni.
  7. Az Utalványajándék csak és kizárólag a kiszállítás pillanatától illeti meg a Felhasználót azzal a feltétellel, hogy az Eladó megkapta az Utalványra befizetett pénzt a Felhasználó által. Fizetés hiányában (pl. a befizetett csekket nem fogadjuk el, a hitelkártyás fizetést visszavonták vagy a befizetésre nem kerül sor a megadott időben) minden Utalvány, mely el lett küldve, érvényét veszti, nem lehet felhasználni és a Felhasználó köteles visszaadni az Utalványajándékot. Az Utalványajándék költségeit a Felhasználó fedezi.
  8. Amennyiben az elektronikus úton elküldött Utalvány elveszik, ellopják vagy megsemmisül mielőtt még felhasználásra kerülne, akkor az Eladó nem állíthatja ki újra az Utalványt fizikai formában, de az Utalvány értéke a Felhasználó Fiókjában marad. A fenti szituációk nincsenek befolyással a korábban odaítélt Utalványajándékokra.
  9. A Honlapon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások Megvásárlása nem lehetséges. A Termékeket és/vagy szolgáltatásokat ingyenes Utalványajándékként kaphatjuk meg az Utalvány Vásárlása fejében. Minden alkalommal, amikor a Felhasználó fizet az Utalvány Megvásárlásáért és Ajándékot kap áru vagy/és szolgáltatás formájában, akkor a befizetett összeg mindig az Utalvány díjára megy, és az áruk és/vagy szolgáltatások Utalványajándék-csomagokként kerülnek kiszállításra mint ingyenes ajándékok.
 4. Szerződéstől való elállás és a reklamáció menete
  1. A Felhasználónak joga van az Utalvány Megvásárlási szerződésének lemondására az Utalvány-Kedvezmézményklub Használatának Szabályzatának megfelelően.
  2. Szerződésfelmondás esetén a felek mindent visszaadnak egymásnak, amit egymástól kaptak a szerződés értelmében, főleg beleértve azt, hogy a Felhasználó visszaküldje az összes Utalványajándékot az Eladónak.
  3. A Felhasználó visszaküldi az Utalványt és/vagy az Utalványajándékot az Utalvány Vásárlásáról szóló szerződésfelmondással annak érvénybe lépésétől számított 14 napon belül. Az Utalvány és/vagy Utalványajándék árának visszatérítését az Eladó felé, a Felhasználó viseli.
  4. Az Eladó 14 nappal azután, hogy megkapja az Utalvány-kedvezményklub Használatának Szabályzata szerint előírt nyilatkozatot, Visszatéríti a Pénzt. Azonban az Eladó addig nem küldi vissza, amíg nem kapja vissza az Utalványt és az Utalványajándékot.
  5. A Felhasználónak lehetősége van az Utalványajándék átvételétől számított 14 napon belül jelenteni az Utalványajándék azon hibáját az Eladó felé, amely fennállt az átvétel időpontjában, vagy már megvolt abban a pillanatban, amikor átvette. Az értesítést írásban vagy elektronikus úton kell benyújtani az Utalványajándékhoz mellékelt tájékoztatóban feltüntetett címre. A jelentkezéseket a kézhezvételtől számított 14 napon belül feldolgozzák. A feldolgozásával kapcsolatos információk e-mailben kerülnek elküldésre a Megrendelés alatt megadott e-mail címre, kivéve, ha a Felhasználó más elérhetőségét jelzi írásban. A kérelem pozitív elbírálása esetén, a Felhasználó az Eladó számára visszaadja az Utalványajándékot 14 napon belül, onnan számítva, hogy megkapta a pozitív elbírálásról az információt. Az Utalványajándék az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit a Felhasználó viseli. Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül az Utalványajándék visszakapásától számítva a fent említettekkel kapcsolatban, önköltségen a hibás Utalványajándékot hibátlan Utalványajándékra cserélni, vagy megjavítani azt.
  6. A hitel- /betéti kártya által előzetesen fizetett megbízásokra való hivatkozással, amennyiben a Felhasználó bankjára visszautasítási kérelmet nyújt be a hitel- /betéti kártyával kapcsolatban, a levél/nyilatkozat feldolgozása felfüggesztésre kerül, és az Eladó nem dönt az ügy megoldásáig. A pozitív levél/nyilatkozat ellenére a Felhasználó nem kap pénzt vissza a törölt Utalványajándékhoz, ha a kártya visszaterhelése hatékony volt.
  7. Az Utalványajándék egy ingyenes szolgáltatás és/vagy áru, amelyet a Felhasználó kap meg, ezáltal nem kapható vissza érte sem készpénz, sem egyéb formában.
  8. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználónak kiterjesztett garanciával rendelkező további prémium Utalványokat kínáljon, amelynek keretein belül a Felhasználó lemondhatja az Utalvány Vásárlását bármikor, anélkül, hogy ezt indokolná az Eladó által megadott kiterjesztett garanciaidőszak alatt. A kiterjesztett jótállás kihasználása érdekében a Felhasználónak ugyanúgy kell eljárnia, mint a szerződéstől való elállás esetén, a meghosszabbított garancia időtartamára és a prémium kategóriás Utalvány Vételi árának 20%-os garanciadíjára.
  9. Az Eladónak/Rendszergazdának jogában áll az adott Utalvány kiadását vagy elfogadását bármikor befejezni az Utalvány kiadásából vagy feldolgozásából fakadó hibák miatt esetleg nem megfelelő módon, vagy az Eladó/Rendszergazda állítása szerint, hogy a Felhasználó kérte az Utalványt, vagy nem az arra kijelölt célra használta fel az Utalványt, esetleg megszegi az alábbi Szabályzatot, amiatt, hogy az Utalvány hamisítva lett, vagy meg lett változtatva. Ha az Utalványt megsemmisítették, és az Utalványajándékot már kiállították, akkor a Felhasználó köteles visszaküldeni az Utalványajándékot és a kézbesítési költségeket a Felhasználó viseli, más esetekben az Utalvány kiadásának megadásáról szóló döntést törlik.
  10. A Felhasználó panaszt nyújthat be a Honlap Rendszergazdájának a Honlap működésével kapcsolatban. Az Utalvány értékesítési szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése esetén a Felhasználó panaszt nyújthat be az Eladóhoz. A panaszokat a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kell jelenteni.
  11. A reklamáció 14 napon belül kerül elbírálásra a reklamációs irat átvételétől számítva. A Felhasználó rákérdezhet a reklamáció státuszára a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
  12. A reklamációnak tartalmaznia kell a Felhasználó hitelesítését lehetővé tevő adatokat, különösen a következőket: keresztnév, vezetéknév, kapcsolattartási adatok, a mobilkészülék neve és modellje, az eszközre telepített operációs rendszer verziója, valamint a panasz részletes leírása és oka feltüntetésével (pl. a Honlap működése, Regisztrációs folyamat, elszámolás)
  13. A reklamáció elbírálásával kapcsolatos információ e-mailben kerül elküldésre a Megrendeléskor leadott címre, kivéve, ha a Felhasználó a reklamációs iratban más kapcsolatfelvételi módot nem igényel. Amennyiben a Felhasználót nem lehet azonosítani, akkor a reklamáció nem kerül elbírálásra.
 5. Felelősség
  1. Az Eladó csak azon Utalványok Vásárlására vonatkozó szerződés szerződő fele, amelyekhez Utalványajándékot csatolhat, azaz nem alanya az értékesítésnek, tehát nem felelős az Utalványajándékok minőségéért, biztonságáért vagy törvényességéért, valamint az Utalványajándékba foglalt információk pontosságáért és helytaállásáért. Az Eladó/Rendszergazda és/vagy a Pénzügyintéző/ Honlap Rendszergazdája nem tartoznak felelősséggel a Honlapon bemutatott Utalványajándékok közvetlen, közvetett vagy másodlagos sérüléseiért, amelyek a felhasználás során keletkeztek.
  2. Az Eladónak jogában áll az adott Utalványajándék kiadását bármikor megtagadni, visszavonni vagy megszüntetni, bármi is legyen annak az oka anélkül, hogy ezt előre bejelentené. Ez különböző okokból is végbemehet, például akkor, ha valamilyen gond lép fel a Utalvány kiadásakor vagy feldolgozásakor, esetleg nem megfelelő módon, vagy nem az arra kijelölt célra használta fel a Utalványt, esetleg megszegi az alábbi Szabályzatot vagy a Kedvezményklub Szabályzatát, amiatt, hogy a Utalvány hamisítva lett, vagy meg lett változtatva.
  3. A törvény által megengedett legmagasabb mértékig, a 4. bekezdés 4.8 pontja szerint az Eladó és alkalmazottai, igazgatói, ügynökei és eladói nem garantálják, hogy az Utalványajándékok átruházhatóak, megfelelő minőségűek, megfelelőek, szavatosak, megfelelő időben alkalmasak az adott célra, alkalmasak a használatra vagy kellő gondossággal és szakértelemmel kerülnek kivitelezésre. Az eladó nem garantálja, hogy az Utalványajándékok megfelelnek a Felhasználók számára, hibáktól mentesek leszek, hasznosak, teljesek vagy eleget tesznek a Felhasználó elvárásiank. Az eladó nem garantálja, hogy az előnyök, amelyeket az adott Utalványajándékkal nyerhetnek a Felhasználók hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és megfelelnek a Felhasználók elvárásainak. Az eladó nem vállal egyéb garanciát az adatvédelmet és biztonságot illetően, amit a kifejezetten itt meghatározott Adatvédelmi Irányelvek körülírnak. Az eladó nem garantálja, hogy a felhasználó képes lesz elérni vagy használni az Utalványajándékot, főleg úgy, hogy minden időben és helyen képesek legyenek ezt megtenni. A szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás vagy az általa adott bármilyen tanács nem garancia.
 6. Kártérítés
  1. Az alábbi Szabályzat elfogadásával a Felhasználó a helyi törvényeknek megfelelően biztosítja és megvédi az Eladót/Rendszergazdát és a Honlap Rendszergazdáját, igazgatóit, munkatársait és ügynökeit bármilyen követeléssel, sérüléssel, kötelességgel, veszteséggel, tartozással, költséggel vagy kiadással szemben (beleértve minden ésszerű költséget, amely bármilyen követelést, már folyamatban lévő bírósági eljárást, vagy az Eladót/Rendszergazdát és a Honlap Rendszergazdáját fenyegető helyzetből adódik bármilyen személlyel szemben), amely abból adódik, hogy a Felhasználó a Utalványajándékot használja; hogy az alábbi Szabályzat bármely pontja megsértésre kerül; hogy egy harmadik személy jogait megsértik tekintettel a szerzői jogokra, tulajdonjogokra vagy adatvédelmi jogokra;
  2. A felelősség és kártérítés felszabadításának kötelezettsége a fenti 6. bekezdés 6.1-es pontjának megfelelően hatályban marad akkor is, amikor ez a Szabályzat elévül, és a Felhasználó már nem használja a Honlapot és/vagy az Utalványajándékot.
 7. Fontos számunkra az Önök véleménye
  1. Minden felhasználónak, aki a Honlapot használja, lehetősége van, hogy megossza véleményét az Utalványajándákokkal kapcsolatban, amelyekhez az Utalványokat a Honlapon keresztül vásárolta meg.
  2. Vélemények és ajánlások, minden nemű anyaggal együtt, amelyet a Felhasználó meg szeretne osztani, a Honlapon található kapcsolatfelvételi íven keresztül kell, hogy le legyenek adva.
  3. A Felhasználónak véleményét elküldve joga kell, hogy legyen azokhoz az anyagokhoz, amelyeknek továbbra is elérhetőeknek kell lenniük, ide értve az audiovizuális anyagok elérhetőségének jogát is. A Felhasználó véleményét elküldve beleegyezik annak részének vagy egészének publikálásába a Honlapon, valamint más olyan weboldalon található csatolt anyagokkal együtt, amelyek azokat az Utalványajándékokat írják le, amelyekre a vélemény vonatkozik. A Rendszergazda/Eladó nem tartozik felelősséggel a Felhasználó Tartalmával kapcsolatban.
 8. Záró rendelkezések
  1. Az alábbi Szabályzat bármelyik pillanatban megváltoztatható a Honlapon elhelyezett új feltételek hozzáadásával. A változásokat a Rendelést leadó Felhasználók látni fogják online, és azok olyan Rendelések esetében lesznek érvényben, amelyekhez Utalványajándék került hozzárendelésre, és azután mentek végbe, hogy a változásokat a Honlapon elhelyezték.
  2. Ha az alábbi Szabályzat bármely pontja érvénytelennek vagy hatástalannak tűnik, az nincs hatással a Szabályzat más pontjainak érvényességére vagy hatékonyságára. Az ilyen érvénytelen vagy hatástalan pontokat érvényes és hatásos pontokra cserélik, amelyek leginkább követik a gazdaságosság szabályait az érvénytelen vagy hatástalan pontokra vonatkozólag.
  3. Az Eladó törekedni fog arra, hogy a Honlap szüntelenül elérhető legyen. Az Eladó nem vállal garanciát, hogy a Honlap mentes vírusoktól vagy más programoktól, amelyek bármilyen technológiára is negatív hatással lehetnek. Ezért a Honlap elérhetősége szünetelhet, korlátozott lehet, vagy megszűnhet bármikor az Eladótól független okok miatt. Főleg azért lehet a Honlap a Felhasználó számára elérhetetlen, hogy lehetővé váljon annak megjavítása, karbantartása, új szolgáltatásainak és beállításainak bevezetése. Az Eladó vállalja, hogy a Honlap működő állapotába olyan gyorsan kerül visszaállításra, amilyen gyorsan csak lehet. Az Eladó nem vállal felelősséget a Honlap praktikusságáért, amelynek használata függ a Felhasználó böngészőjétől vagy egy harmadik fél egyéb programjaitól.
  4. Az Eladó megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlapon található információk helyesek legyenek, azonban nem garantálja a tökéletességet és a teljességet az általa hozzáadott Tartalommal kapcsolatban. Az Eladó az általa közzétett Tartalmakban, szolgáltatásokban és Utalványárakban változásokat vezethet be bármikor és értesítés nélkül. Az Eladó által közzétett Tartalom lehet, hogy elévült, az Eladónak nem kötelessége azok frissítése.
  5. Az Eladó minden esetben fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen információt megváltoztasson, modifikáljon, kicseréljen, felfüggesszen vagy letöröljön értesítés nélkül, főleg ide értve az Utalványajándékokkal, Utalványokkal és azon szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, amelyek a Honlapon találhatóak, amennyiben ezt jogos ok indokolja.
  6. A Rendszergazda Honlapja és a Tartalmak, beleértve, de nem kizárólagosan ezeket a szabályokat, angol és a helyi nyelven érhetőek el. A különböző nyelvi változatok esetleges eltérései vagy különbségei esetén az angol változat döntő jelentőségű lesz. A Honlap Rendszergazdája/Eladó/Rendszergazda által közzétett Tartalom és a jelen Szabályzat közötti különbségek vagy eltérések esetén e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
  7. Bármilyen más további segítségnyújtás érdekében a Felhasználónak a Honlapon található kapcsolattartási ív áll rendelkezésére.

TERMS AND CONDITIONS OF RECEIVING A VOUCHER GIFT

These Terms and Conditions of Receiving a Voucher Gift shall apply to each Gift added to a voucher purchased via this website. The Terms define the right and obligations of the parties. Users should read these Terms thoroughly. Please do not hesitate to contact us if you have any questions relating to these Terms.

 1. Definitions.
  These Terms make use of various definitions. You will recognise these definitions as they begin with a capital letter. Whenever used in these Terms, the following definitions shall have the following meaning:
  1. Account – virtual records on the Platform which allow for the identification, tracking and management of the User Voucher Balance;
  2. Administrator – owner and administrator of the Website through which Users make a Purchase; the entity responsible for the correct functioning of the Website; the administrator of User personal data in accordance with the Privacy Policy;
  3. Advertisement – any kind of promotional or advertising material that is published or otherwise displayed on the Website;
  4. Service Provider – a third party offering Discount Products which can be purchased by means of Vouchers, in accordance with the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club and Discount Conditions;
  5. Content – information and materials which can be published by the Administrator/Merchant and/or User by means of the Website and/or downloaded from the Website;
  6. Microsite – an auxiliary website supplementary to the Website, including mobile applications, electronic communications services, social networking sites, or any individual, business partner-specific, merchant-specific, or other area-specific websites that link to or reference these Terms or the Website itself;
  7. Order – an offer to purchase a Voucher made by a User to the Seller;
  8. Payment Operator – payments can be processed by third parties providing services in the scope of data processing and payments, invoicing of amounts due, reconciliation of balances and reporting;
  9. Platform – software used to manage the Account and to exchange Vouchers for Discount Products;
  10. Privacy Policy – a set of rules on the processing of personal data and privacy protection which apply to Website Users, presented in detail on the Website, in the „Privacy Policy” section;
  11. Purchase – the purchase of a Voucher from the Website is made after a User makes an Order, which means the acceptance of the provisions of these Terms of Receiving a Voucher Gift and the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club, and after the purchase agreement for the Voucher Purchase is confirmed by the Merchant. The Website cannot be used for the purchase of any physical goods and/or services and nothing on the Website shall be considered as an offer for such a sale;
  12. Refund – a refund of the Voucher purchase price;
  13. Registration – creation of an Account on the Platform after the Purchase of the first Voucher by the User;
  14. Merchant – an entity, also acting as the Administrator, from which Vouchers may be purchased in accordance with the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club;
  15. Terms and Conditions of the Voucher Discount Club – the entirety of the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club available on the Website;
  16. Terms and Conditions of the Voucher Discount Club, or Terms – the entirety of these Terms available on the Website;
  17. User – any natural person accessing or using the Website, including any person who has made a Purchase;
  18. Voucher – an instrument in an electronic form which is sold by the Merchant and which, subject to the Terms and Conditions of the Discount Club and subject to Discount Conditions, entitles the User to redeem it via different Service Providers in exchange for Discount Products offered by them. An electronic Voucher may be represented by a physical document.
  19. Voucher Balance – the amount of unused Vouchers purchased from the Merchant and assigned to a specific User, represented by a balance on the Account;
  20. Discount Conditions – some Vouchers may be subject to additional conditions described in the Advertisement on the Website or on a physically printed Voucher;
  21. Voucher Gift – free-of-charge services and/or goods which can be added to every purchased Voucher, regardless of the value of the Voucher. Voucher Gifts have no commercial value and cannot be purchased separately. No information presented on the Website shall ever be considered as an offer to purchase a Voucher Gift; the information provided should never be construed as an offer within the meaning of applicable law;
  22. Discount Products – services offered by a particular Service Provider described on the Platform, which can be obtained in exchange for a Voucher subject to the Discount Conditions;
  23. Voucher Value – the price paid by a User for a Voucher and collected in an Account;
  24. Website – this website enabling the placing of Orders, and also every Microsite;
  25. Website Administrator – the entity responsible for the correct functioning of the Website.
 2. General terms
  1. A Voucher Gift can be received only by individual Users who made a Purchase based on the rules defined in the Terms and Conditions of the Discount Club and accepted these Terms.
  2. Before a Purchase of a Voucher is made, the User will be provided with information on the Website on whether the purchased Voucher will include a Voucher Gift and its description.
  3. The User accepts to receive the Voucher Gift and expressly confirms and accepts that granting of a Voucher Gift rest within the exclusive competence of the Merchant.
  4. The Merchant’s decision to add a Voucher Gift will be delivered to the User in an email confirming the Order, subject to the provisions of these Terms.
  5. Users' personal data are collected exclusively on a voluntary basis and are used only by the Administrator/Merchant to the extent necessary for the Voucher Orders to be processed, including to deliver Voucher Gifts.
  6. These Terms lay down the rules for receiving Voucher Gifts by Users on the occasion of making a Purchase. All commercial information, price lists and Advertisements presented on this Website are merely an invitation for Users to make offers and conclude agreements for Voucher Purchase. No information, in particular that linked to Voucher Gifts presented on this Website, regardless of their name, should be construed as an offer within the meaning of applicable law.
  7. The Merchant reserves the right to cancel the decision to provide a User with a Voucher Gift at any time, in particular the Merchant reserves the right to cancel Orders and the decision to provide a User with a Voucher Gift if the User’s behaviour is seen to be suspicious or potentially fraudulent. The use of the Website by re-sellers, in particular to resell a Voucher Gift, shall not be tolerated, and the Merchant reserves the right to cancel Orders, and/or decisions to provide a User with a Voucher Gift, which are deemed to display re-seller behaviour.
  8. The Merchant can at any time introduce changes to the specifications of Voucher Gifts. In particular, without limitation, the type and number of Voucher Gifts available may change, and the User expressly acknowledges and accepts this.
  9. Any Orders for Vouchers placed by a User shall be deemed to be an offer and shall only be deemed accepted by the Merchant upon the earlier of acceptance of the Order by the Merchant. The Merchant expressly reserves the right to reject any offer. In addition, even if the Merchant has initially accepted the User’s offer and made a decision to grant a Voucher Gift, the Merchant can cancel the transaction and/or the decision to grant a Voucher Gift at any time if it reasonably suspects that the User has committed fraud against the Merchant, Service Provider or an affiliated third party of the Merchant.
  10. The User promises not to provide false data including false names, addresses and/or contact or payment details; or engage in any unlawful activity in connection with the Purchase and/or granting of a Voucher Gift or use of a Voucher, or allow anyone else to do so. The Merchant shall not be held liable if the data is entered incorrectly and the Voucher is used by someone else than the intended recipient, and/or a Voucher Gift has been received by someone else than the intended recipient.
  11. The User agrees to update the data whenever they change. The Merchant shall not be held liable for any consequences resulting from a failure to fulfil this obligation.
  12. Information on Voucher prices visible on the Website apply only to the value of the Vouchers and in no event they apply to Voucher Gifts, as they constitute a free service and/or goods which can be added to a purchased Voucher, regardless of the value of that Voucher.
  13. Personal data submitted at the time of making an Order shall be processed in accordance with the Privacy Policy.
  14. The Merchant reserves the right to discontinue the provision of Vouchers and/or the granting of Voucher Gifts to Users at any time or to modify these Terms.
  15. Voucher Gifts are granted for personal use only. Trading in Voucher Gifts is prohibited.
  16. Users are obliged to comply with these Terms and the Privacy Policy, and are required to use the Website in a manner consistent with the applicable law and in accordance with the principles of social interaction.
  17. Vouchers shall not entitle Users to receive Voucher Gifts. The Merchant shall not guarantee the delivery of specific Voucher Gifts.
  18. Users shall not be entitled to receive a refund of the Voucher Gift’s value.
  19. At least one Voucher Gift can be granted to one Voucher.
  20. Voucher Gifts, at the discretion of the Merchant, can constitute various goods or can authorise taking advantage of various services performed by third parties, which may be subject to change. The Merchant does not make or give any promises, warranties, guarantees or representations concerning Voucher Gifts, in particular services provided by third-parties.
  21. Voucher Gifts are free-of-charge, and the User covers transport costs and other fees, which the User expressly confirms and accepts. All such fees or costs (if any) shall be communicated to the User before their collection.
  22. All Voucher Gifts presented on the Website, and also other names or logos, are used solely for identification purposes and can constitute a trademark protected by law.
  23. The Website, including the Content of the Administrator/Website Administrator/Merchant are subject to full protection in terms of copyrights or other intellectual property rights and must not be used for purposes other than those expressly permitted in these Terms – in particular, they must not be copied, either in whole or in part.
 3. Voucher Gift Delivery
  1. A Voucher Gift shall be delivered to a User in line with the User’s selected delivery method: by post, courier or by electronic means (i.e. automatically by email to the email address specified during Order placement or by displaying on the website with the Order confirmation on completion of the ordering process in the case of Voucher Gifts in the form of access to services). Payments for the delivery of Vouchers together with Voucher Gift delivery may be recorded and processed by different Payment Operators (depending on the payment method chosen) or by postal services/courier companies where payment on delivery is selected.
  2. If the User chooses prepayment, the Voucher will be funded with the amount paid by the User and a Voucher Gift will be delivered to the User upon the receipt of funds in the amount of 100% of the Purchase price and any additional costs (e.g. shipping, insurance costs) and after the Purchase is made.
  3. If no Purchase is made with respect to a pre-paid Order, the payment shall be reimbursed to the User, and the decision to grant a Voucher Gift shall be cancelled.
  4. During Order placement the User specifies the payment form for the shipment. It is usually possible to make a prepayment (e.g. bank transfer) or choose the payment on delivery option (COD).
  5. There is no limit of Voucher Purchase and of Voucher Gifts per household or per User unless expressly specified otherwise on the Website. The Merchant reserves the right to discontinue the provision of Vouchers and/or the granting of Voucher Gifts at any time or to modify these Terms.
  6. If the User purchases more than one Voucher, each Voucher can be accompanied by a Voucher Gift.
  7. The ownership of the Voucher Gift is only conveyed onto the User when the Voucher Gift is delivered if the Merchant receives payment for the Voucher, which has been made by the User. If payment is not received (e.g. a cheque bounces, credit card payments are refused or accounts remain unpaid at the due date) any Vouchers dispatched will become void and may not be used and the User shall be obliged to return the Voucher Gift. The costs of returning the Voucher Gift shall be borne by the User.
  8. If the Voucher delivered by post or courier is lost, stolen or destroyed before it is redeemed, the Merchant cannot transfer the Voucher again in physical form to the User, but the Voucher Value will remain on the User’s Account. These situations shall have no effect on the Voucher Gift granted previously.
  9. No goods and/or services presented on the Website can be purchased as such. Goods and/or services can be received as free Voucher Gifts for purchasing a Voucher. Whenever a User pays for a Voucher Purchase and receives a Gift in the form of goods and/or services, the amount paid is always for a Voucher and the goods and/or services included in the package of Voucher Gifts are delivered as free gifts.
 4. Withdrawal from the agreement and the complaints procedure
  1. The User shall be entitled to withdraw from the Voucher Purchase agreement in compliance with the provisions defined in the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club.
  2. In the case of withdrawal from the agreement, the parties shall return everything they have received from each other under the agreement concluded, and in particular, the User shall return to the Merchant all the Voucher Gifts received.
  3. The User returns the Voucher and/or Voucher Gift either together with the declaration on the withdrawal from the Voucher Purchase agreement or within 14 days from the day of effective withdrawal from the agreement. In the case of withdrawal from the agreement, the costs of returning the Voucher and Voucher Gift to the Merchant shall be incurred by the User.
  4. The Merchant shall immediately, and not later than within 14 days from receiving the declaration defined in the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club, make a Refund to the User. The Merchant, however, shall only make a Refund to the User after receiving the Voucher and the Voucher Gift from the User.
  5. The User is entitled, within 14 days from receiving a Voucher Gift, to notify the Merchant of defects identified in the Voucher Gift, which were present at the time of its delivery or were caused by an inherent failure of the Voucher Gift. The notification shall be sent in written or electronic form and to the address as specified in the leaflet enclosed with the Voucher Gift. Such notifications shall be handled within 14 days of their receipt. Information about the outcome of the notification procedure will be sent by email to the email address specified when making an Order, unless the User provides other contact details in the notification. If the notification is assessed positively, the User shall return the Voucher Gift to the Merchant within 14 days from receiving the information on the outcome of the notification procedure. The costs of returning the Voucher Gift to the Merchant shall be borne by the User. The Merchant shall immediately, and not later than within 14 days from receiving the returned Voucher Gift specified above, exchange at their own expense the defective Voucher Gift for a defect-free one or the Merchant shall remove the defect.
  6. With respect to Orders paid for in advance with a credit/debit card, in the event the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their letter/declaration will be put on hold and will not be dealt with by the Merchant until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User for a cancelled Voucher, whose card chargeback was successful.
  7. Voucher Gifts constitute a free-of-charge service and/or goods granted to a User, and therefore, they cannot be subject to a refund in the form of cash or any other form.
  8. The Merchant shall reserve the right, for an additional fee, to offer the User Vouchers from the premium category with an extended warranty, which provide the User with the ability to opt out of the Voucher Purchase at any time within the validity period of the extended warranty defined by the Merchant. In order to take advantage of the extended warranty, the User shall act similarly as when withdrawing from the agreement, subject to the validity period of the extended warranty and a warranty fee equal to 20% of the Purchase price of a premium category Voucher.
  9. The Administrator/Merchant may request the cancelling of or refuse to transfer a specific Voucher at any time as a result of errors linked to the issuance or processing of the Voucher or if the Administrator/Merchant states that the User has requested the Voucher or used the Voucher incorrectly, in a manner inconsistent with its intended purpose, in breach of these Terms, or because the Voucher has been falsified or changed. If a Voucher was voided and the corresponding Voucher Gift has already been issued, the User shall be obliged to return the Voucher Gift, and its return costs shall be borne by the User, while in other cases, the decision on the issuance of a Voucher Gift shall be cancelled.
  10. Users can submit a complaint on the functioning of the Website to the Website Administrator, and if the process of Voucher sale is operating incorrectly, the Users can submit a complaint to the Merchant. A complaint should be submitted by means of a contact form available on the Website.
  11. Complaints are handled within 14 days of the receipt of the letter of complaint. Users can inquire about the status of the complaint by means of a contact form available on the Website.
  12. Complaints should contain the data required to verify the User, in particular: first and last name, contact details, name and model of a mobile device, version of the ICT system installed on the device as well as a detailed description and the reason for the complaint, by indicating the area which the complaint refers to (e.g. the operation of the Website, the Registration process, settlement).
  13. Information about the outcome of the complaints procedure will be sent by email to the email address specified when making an Order, unless the User provides other contact details in the complaints letter. Should it be impossible to identify the User, the complaint will be left unprocessed.
 5. Liability
  1. The Merchant is only a party to the agreement for the purchase of Vouchers, to which the Merchant can issue a Voucher Gift which does not constitute the object of sale, and that is why the Merchant shall not be liable for the quality, safety or legality of Voucher Gifts or for the genuineness and thoroughness of information inherent to the Voucher Gifts. The Administrator/Merchant, and/or Payment Operator, and/or Website Administrator shall not be liable for special, indirect and consequential losses incurred during the use of Voucher Gifts.
  2. The Merchant may stop, cancel or refuse to issue a specific Voucher Gift at any time, for any reason and without notice. This can happen for many reasons, e.g. as a result of errors linked to the issuance or processing of a Voucher or if the Merchant states that the User has requested the issuance of a Voucher or used the Voucher incorrectly, in a manner inconsistent with its intended purpose, in breach of these Terms or the Terms and Conditions of the Discount Club, or because the Voucher has been falsified or changed.
  3. To the fullest extent provided for by law, subject to sec. 4 point 4.8, the Merchant and its employees, directors, agents, and vendors disclaim implied warranties that the Voucher Gifts are merchantable, of satisfactory quality, accurate, timely, fit for a particular purpose or need, compliant with law, suitable for use or provided with due diligence and skill. The Merchant does not guarantee that Voucher Gifts shall meet the requirements of Users, will be free of errors, useful, complete or available at all times. The Merchant does not guarantee that the advantages which can be obtained in connection with the use of the Voucher Gift will be effective, reliable and accurate and that they will meet the expectations of Users. The Merchant gives no guarantees with respect to the protection of privacy and security other than those expressly set out in the Privacy Policy. The Merchant does not guarantee that Users will be able to access or use the Voucher Gift in particular that which constitutes a service at any chosen time and location. No oral or written information or advice given by its representative shall constitute a guarantee.
 6. Indemnity
  1. By accepting these Terms, the User agrees to indemnify and hold harmless, in so far as permitted by law, the Merchant/Administrator, the Website Administrator, its directors, employees and agents from liability for any claims, damages, liabilities, losses, amounts due, costs or debt and expenses (including, without limitation, for any reasonable charges incurred in relation to any claims or court proceedings which have been instituted or which the Merchant/Administrator or the Website Administrator can be at risk of in relation to any parties) resulting from respectively: the use by the User of a Voucher Gift; the breach of any provision of these Terms; the violation of any rights of third parties, including without limitation any copyright, property or privacy right.
  2. The obligation to indemnify and hold harmless referred to in sec. 6 point 6.1 above remains in force after the expiry of these Terms and after the User stops using the Website and/or Voucher Gift.
 7. We value your opinion
  1. Each User making use of the Website has the opportunity to share their opinion on the use of the Vouchers Gifts added to Vouchers purchased via the Website.
  2. Opinions and suggestions, including any materials which the User would like to share, should be submitted by means of a contact form available on the Website.
  3. When submitting an opinion, the User must have the right to the materials which are to be published, including the right to share audio-visual materials. When sending an opinion, the User agrees to the publishing of an entire opinion or a part thereof, together with the accompanying materials, on the Website and on other websites describing the Voucher Gifts, which this opinion refers to. The Administrator/Merchant shall not be held liable for user content.
 8. Final provisions
  1. These Terms may be amended at any time by posting updated terms on the Website. Changes will be visible to Users submitting Orders online, and will apply to Orders as part of which Voucher Gifts have been granted, placed after their introduction.
  2. If any provisions of these Terms are deemed invalid or ineffective, this shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions hereof. Such an invalid or ineffective provision shall be replaced with a valid and effective one that comes as close as possible to the economic effect which the invalid or ineffective provision had referred to.
  3. The Merchant shall endeavour to allow uninterrupted access to the Website. The Merchant does not give any guarantee that the Website is free from viruses or other programmes that may have a detrimental effect on any technology. Therefore, access to the Website may be suspended, restricted or terminated at any time for reasons beyond the control of the Merchant. In particular, the User’s access to the Website may sometimes be limited to allow for repairs, maintenance and the introduction of new facilities or services. The Merchant shall endeavour to restore such access as soon as possible. The Merchant shall not be responsible for the functionality, the use of which is dependent on the browser of the User or any other third-party software.
  4. The Merchant shall make every effort to ensure that the information contained on the Website is correct, but the Merchant does not guarantee the accuracy and completeness of the Content added by the Merchant. The Merchant can make changes to the Content, services and prices which the Merchant introduced at any time and without any notice. The content introduced by the Merchant may be out of date, and the Merchant undertakes no obligation to update it.
  5. The Merchant reserves the right to change, modify, replace, suspend or remove any information, in particularly that relating to Voucher Gifts, Vouchers or services contained on the Website each time, and without notice, if there is a justified need to take such actions.
  6. The Website and the Administrator’s Content, in particular these Terms, are available in English and the local language. If there are any discrepancies or differences in various language versions, the English version shall prevail. If there are any discrepancies or differences between the Content uploaded by the Administrator/Website Administrator/Merchant, and these Terms, the provisions of these Terms shall prevail.
  7. If the User needs any additional help, they should use the contact form available on the Website.

Adatvédelmi Irányelvek

Az alábbi Adatvédelmi Irányelvek a Felhasználó a Honlap használatával megadott adatainak gyűjtésével, tárolásával és védelmével foglalkozik, kiterjed a Felhasználó által, a számítógépén használt sütikre, valamint a Felhasználók adatainak statisztikai célokra való gyűjtésére és tárolására, valamint az egyéb ezen adatokkal való műveletekre, úgy mint adatfelvétel, adatrögzítés, feldolgozás, tárolás, megváltoztatás, közzététel és további lehetőségek. Az alábbi dokumentumban használt valamennyi kifejezés a Honlapon található Utalvány-Kedvezményklub Szabályzatában leírt definícióknak felel meg.

§1

A személyes adatok Rendszergazdája

 1. A Rendszergazda személyes adatokat gyűjt annak érdekében, hogy a Felhasználók részére lehetővé tegye a Honlap használatát.
 2. A Felhasználók adatbázisa különleges védelem alatt áll és csakis olyan céllal kerül felhasználásra, amilyen célra a Felhasználó engedélyt adott. A személyes adatok bázisát az Adminisztrátor vezeti az Adminisztrátor székhelyén érvényben lévő törvényi előírásoknak és a társadalmi elvárásoknak megfelelően.
 3. A rendszergazda feladata:
  1. a Felhasználók által a Rendszergazda számára biztosított személyes adatok biztonságának figyelése, különösen az illetéktelen hozzáférés ellen;
  2. a regisztrált Felhasználók jogainak gyakorlásának biztosítása, különösen beleértve a személyes adataik ellenőrzéséhez való jogot, a frissítések megadására és a személyes adatok törlésére vonatkozó jogot.

§2

A Felhasználók által megadott személyes adatok és egyéb információk

 1. A Felhasználók önkéntes alapon adják meg személyes adataikat, amelyek a Honlap használatához szükségesek, ezek hiányában a Honlap használata nem jön létre.
 2. Minden összegyűjtött személyes adatot a Rendszergazda használ fel.
 3. A Honlap használata közben, a szerver automatikusan adatokat gyűjt az adott számítógép böngészője és a rendszernaplók segítségével. Az információk különböző adatokat tartalmazhatnak, pl. e-mail cím, IP-cím, internetes kereső típusa, a Honlap használata előtt megtekintett oldal címe, a Honlap meglátogatásának ideje, valamint egyéb statisztikai adatok. A Rendszergazda felhasználhatja az adatokat a lehető legjobb minőségű szolgáltatásnyújtás, technikai és statisztikai célok érdekében.
 4. A begyűjtött adatok a Megrendelés során a Felhasználó azonosításához szükségesek, így az Utalványajándék kézbesítése, az online és offline elszámolások lefolytatásához, különösen ideértve a hitelkártyákat és betéti kártyákat vagy más pénzügyi adatokat, amelyek feltétlenül szükségesek a Felhasználó által véghezvitt fizetések feldolgozásához (fizetési szolgáltatás és Rendelésvégrehajtás), valamint a Felhasználókkal való későbbi kapcsolatfelvétel, amelynek célja lehet a Honlap és az eladást követő tevékenységek feljesztése is. Az adatok olyan információkat tartalmaznak, mint a családi és utónév, cím, telefonszám, e-mail cím, a Felhasználó neve (login), egyéni jelszó, számlatörténet, valamint minden egyéb adat, amelyet a Felhasználók maguk adnak meg.
 5. A Rendszergazda gyűjthet információkat műszaki adatokról is, különösen az URL-címről, a felhasználók által használt Honlap használatára alkalmazott eszközök típusairól, eszközazonosítókról, a hálózati kapcsolat típusáról és a szolgáltató nevéről.
 6. A megrendelések természetéből adódóan a Honlapon keresztül kiszállított Utalványajándékokat érintően a Felhasználót felkérhetik további személyes adatok átadására. A kiegészítő adatok jellegét ennek megfelelően az Utalvány-Kedvezményklub Szabályzata tartalmazza.

§3

Személyes adatok feldolgozása

 1. A Rendszergazda a Felhasználók személyes adatait a Rendelés végrehajtására, kiszállítására, valamint az Utalványok, az Utalványajándékok/ a Kedvezményes Termékek Utalványokra való cseréjére, szolgáltatásaik marketingjére, harmadik személyek kiszolgálására, a Felhasználóknak szóló hírlevelek küldésére, valamint más akciós és reklámanyagok létrehozására gyűjti, használja, közzéteszi és feldolgozza. A Felhasználó bármikor bejelentheti, hogy nem kíván kereskedelmi információkat kapni az üzenet alján található linkre kattintva.
 2. Minden Felhasználónak olyan jogai vannak, amelyek a rájuk vonatkozó személyes adatok védelméről szóló törvényből fakadnak. A személyes adatok megtekintéséhez, frissítéséhez vagy törléséhez a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a Honlapon található elérhetőségi űrlapon keresztül.
 3. A Honlap használhatja többek között a Google Analytics rendszert (vagy hasonló rendszereket), azaz a Google Inc. ("Google") vagy más alany közvetítésével megtekintett internetes oldalak vagy alkalmazások használatának elemzését. A Google Analytics sütiket használ. A Google csak akkor adhat ki azonosításra szolgáló információkat egy harmadik személynek, ha erre érvényben lévő jogszabályok kötelezik.
 4. A Rendszergazda sütiket használ a Felhasználó preferenciáit illető információk megőrzésére. Ezek olyan fájlok, amelyek szöveges formátumban mentésre kerülnek a Felhasználó eszközén és bizonyos műveletek elvégzéséhez szükségesek. A fájlok a következőket tárolják: a felhasználó személyes beállításai és automatikus ívkitöltés egyes mezejei. Ezen adatok többek között a Felhasználó bejelentkezésének véghezviteléhez szükségesek. Főleg kétféle süti használata a jellemző:
  1. Action Cookies - olyan fájlok, amelyek a Felhasználó aktivitását regisztrálják a Honlap használata közben. Ezek a fájlok statisztikai adatokat szolgáltatnak, amelyek segítségével optimalizálni lehet a Honlap működését. A sütik használatának feltétele az, hogy a Felhasználó a böngészőjének beállításaiban elfogadja a sütik használatát.
  2. Az oldalon bejelentkezés céljából használt Session Cookies olyan fájlok, amelyekkel meghatározható a Felhasználó bejelentkezési állapota. Erre azért van szükség, hogy a Felhasználók csak azon tartalmakhoz kapjanak betekintést, amelyek a Honlapot használó Felhasználók számára készültek. A Session Cookies a Felhasználó bejelentkezése során kerülnek feljegyzésre és törlésre kijelentkezéskor, azaz a "Kijelentkezés" feliratra való kattintás után.
 5. Minden felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását adatainak feldolgozásához és tárolásához, ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal a Honlapon található elérhetőségi űrlapon keresztül.
 6. A személyiséglopás minden fajtájának, az adathalászat és az illegális „phishing” praktikák megakadályozása a Rendszergazda legfontosabb tevékenysége. Ennek érdekében a Felhasználó által átadott minden adat, különös tekintettel a bankszámlaadatokra, a Honlapon használt felhasználónevekre és jelszavakra az adatvédelmi szabályok betartásával kerülnek tárolásra.

§4

A Felhasználók üzenetei és tartalma

 1. A Rendszergazda teljes biztonságot szolgáló kiszolgálókon tárolja a Felhasználók által küldött adatokat, különösen a Felhasználó által, a Honlap valamennyi részében küldött üzeneteket és az Utalványok Vásárlásának pénzügyi tranzakcióira vonatkozó információkat.

§5

A Felhasználók személyes adatainak megbízása vagy közzététele más alany felé

 1. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a fenti 3. § 1. pontjában meghatározott célokra továbbítsa a személyes adatait a Rendszergazdával összefüggő és társuló feleknek, valamint az üzleti partnereinek és szolgáltatóinak.
 2. A Felhasználók személyes adatait átruházzák más alanyoknak adat- vagy logisztikai centralizáció céljából, és amennyiben a Rendszergazdára vonatkozó jogi törvények, határozatok vagy összeolvadás ezt megköveteli.

§6

Záró rendelkezések

 1. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy olyan üzeneteket küldjön a Felhasználóknak, amelyekre nem iratkoztak fel. Ez magában foglalja közvetlenül a Honlap működéséről szóló információkat (pl. működésváltozás), vagy nem kereskedelmi leveleket (pl. jókívánság, rendszerüzenetek). Minden Felhasználónak joga van, hogy ne egyezzen bele abba, hogy ezeket az információkat megkapja az üzenetek alján megadott link segítségére kattintva.
 2. A Honlapon olyan linkek lehetnek (pl. harmadik fél logójának formájában), amelyek a Felhasználót aktiválásukkal más, külső oldalra irányíthatják át. Az ilyen átirányítás ténye nem azonosítható a Rendszergazda és a külső internetes oldal alanya közötti bármilyen kapcsolattal. A Rendszergazda semmilyen esetben sem vonható felelősségre az átirányításért, sem pedig a külső oldalakon található tartalomért. A Rendszergazda nem vonható felelősségre az ilyen oldalakon érvényben lévő irányelvekért és biztonságért, sem pedig a használata folyamán megjelenő sütikért. Az ilyen linkeket alkalmazó személyeknek ajánljuk az adott külső oldalon érvényben lévő megfelelő dokumentumok megismerését.
 3. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa vagy kiegészítse ezen Adatvédelmi Irányelveket. A változtatások a Honlapon található Szabályzat új szövegének közzétételével érhetők el. A változások a bevezetésük pillanatától kezdve érvényesek.
 4. A Honlap használatának feltétele az alábbi Adatvédelmi Irányelvek elfogadása.

Privacy Policy

This Privacy Policy sets out rules for the collection, processing and protection of the data provided by Users in connection with the use of the Website, involving both the use of cookies on the User's computer, collecting and processing of user data for statistical purposes, as well as other methods of data processing, in particular the collection, consolidation, storage, elaboration, modification, sharing, and other use of the data. All the definitions used in this Privacy Policy shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club available on the Website.

Article 1

Personal data administrator

 1. The Administrator collects personal data to enable Users to use the Website.
 2. Users’ personal data are subject to special protection and are used only for the purpose covered by Users consent. The personal data database is maintained by the Administrator, in accordance with the provisions of law applicable to the registered office of the Administrator and the principles of social conduct.
 3. The Administrator’s tasks include:
  1. ensuring security of the personal data made available to the Administrator by Users, in particular to prevent access of unauthorised individuals to such data;
  2. ensuring registered Users with the opportunity to benefit from their rights, in particular the right of access to own personal data, as well as the right to update or erase own personal data.

Article 2

Personal data and other information provided by Users

 1. Users provide their personal data on a voluntary basis; however, this data is necessary for the use of the Website, and it is impossible to use the Website if this data is not provided.
 2. All personal data collected is intended for the use of the Administrator.
 3. When using the Website, servers automatically collect information sent by the browser and contained in system logs. This information may include a variety of data, such as: email address, IP address, browser type, the website visited immediately prior to visiting the Website, the time of accessing the Website, and other statistics. The Administrator uses these data to ensure the highest quality of service, as well as for technical and statistical purposes.
 4. The collected data is used to identify Users in order to process Orders, including to deliver Voucher Gifts, as well as to perform online and offline billing, in particular in relation to credit card or debit card details or other financial data necessary to process payments made by Users (payment servicing and Order processing), for subsequent contact with Users and in order to develop the Website and after-sales services. This data includes information such as: full name, address, telephone number, email address, User name (login), individual access password, transaction history and any personal information provided by Users themselves.
 5. The Administrator may collect information relating to technical data, in particular the URL address, type of equipment used by Users to run the Website, equipment ID, type of network connection and the name of the service provider.
 6. Due to the nature of the Orders, and the Voucher Gifts supplied via the Website, a User may be asked to provide additional personal information. The scope of any additional details shall be appropriately indicated in the Terms and Conditions of the Voucher Discount Club.

Article 3

Processing of personal data

 1. The Administrator collects, uses, makes available and processes the personal data of Users for the purpose of Order processing, delivery and shipment of Vouchers, Vouchers Gifts/exchange of Vouchers for Discount Products, marketing of own and third party services, and for the purpose of sending Users newsletters and other promotional and advertising materials. At any time, Users may stipulate that they do not agree to receiving commercial information – by clicking the link provided at the end of a message.
 2. The rights of every User are guaranteed by the relevant act on the protection of personal data. In order to access, update or erase own personal data, Users should contact the customer service department by means of a contact form available on the Website.
 3. The Website can use, i.a. Google Analytics (and similar systems), i.e. a web analytics service and application provided by Google, Inc. (“Google”) or other entities. Google Analytics uses “cookies”. Google may transfer the identified information to third parties only if it is required to do so by law.
 4. The Administrator uses "cookies" to store information about the preferences of the Users. These are text files stored on the Users' devices, identifying them for the purposes of performing certain operations. These files contain: personal user settings and the proposal to automatically fill in form fields, used among others to store data necessary for Users to log in. In particular, two categories of cookies are used:
  1. Action Cookies – files saved to record the activity of Users on the Website. These files provide statistical data used to optimise the functionality of the Website. Cookies only become active upon their acceptance by the User through the appropriate setting in their browser.
  2. Session Cookies – used in websites providing the option to log in – the files are saved to define the login status of the User. Their purpose is to provide Users with access to sites visible only to the Users using the Website. Session cookies are assigned in the user login process and are removed when the User is logging out, i.e. when clicking the “Log out” button.
 5. Each User may withdraw their consent to the processing and storage of their personal data at any time by contacting customer service by means of a contact form available on the Website.
 6. Prevention of all forms of identity theft, phishing and other fraudulent practices is one of the highest priorities of the Administrator. For this purpose, any information provided by Users, in particular data such as credit card numbers or details submitted on the Website offering the option to log in and enter a password to access the User's account, is collected in a secure way.

Article 4

Users content and messages

 1. Using its servers which ensure complete security, the Administrator stores: data sent by Users, in particular, messages sent by Users in all sections of the Website and information linked to financial transactions related to the Purchase of Vouchers.

Article 5

Entrusting or making available personal data of Users to other entities

 1. Users hereby give their consent for the Administrator to make available their personal data, for reasons specified in Article 3 point 1, to the Administrator’s subsidiaries and affiliates, and to the Administrator’s business partners and service providers.
 2. User’s personal data shall be transferred to other entities for the purpose of data centralisation or for logistical purposes, when this is required by the mergers and acquisitions law related to the Administrator.

Article 6

Final provisions

 1. The Administrator reserves the right to send Users unsolicited messages. This includes information relating directly to the operation of the Website (e.g. changes to its functionality) or non-commercial messages (e.g. greetings, system notifications). Every User has the right to stipulate that they do not wish to receive such information, by clicking the link provided at the bottom of the message.
 2. The Website may contain links (e.g. in the form of third-party logos) which will redirect the User browsing the Website to an external website. The use of such redirections must not be identified with any kind of connection between the Administrator and the entity to which the external website belongs. In no event is the Administrator liable for the consequences of this kind of redirection, nor do they have any influence on the content of those external websites. The Administrator is not responsible for the content of the privacy and security policies of those websites, or for the cookie files used in the process of browsing them. We encourage those using such links to familiarise themselves with the content of relevant documents applicable on the respective websites.
 3. The Administrator reserves the right to introduce changes or amendments to this Privacy Policy. Changes are made by posting a new content of the Terms and Conditions on the Website. Changes become effective at the time of their introduction.
 4. Use of the Website is reliant upon acceptance of this Privacy Policy.